Theravāda budističko društvo

Donacije

Ukoliko želite da doprinesete razvoju ovog sajta,
štampanju budističkih knjiga za besplatnu distribuciju,
pokrivanju troškova zakupa servera ili da pomognete aktivnosti
Theravada budističkog društva "Srednji put",
svaka vaša donacija, bez obzira na iznos, biće primljena sa najvećom zahvalnošću.

Sve što treba da uradite je da, ako ste iz Srbije, uplatite svoj prilog na račun Društva

Društvo "Srednji put"
Erste banka
340-11005676-53

Ako živite van Srbije, možete sa svoje kreditne kartice uplatiti donaciju na:

pri čemu je adresa primaoca: