AboutAlphabetical IndexSubject IndexAbbreviations

MILINDAPAÑHA

Home

Milindapañha je budistička knjiga u kojoj je zapisan navodni dijalog između indijskog monaha Nāgasene i indijsko-grčkog kralja Milinde. Iako se takav razgovor između ova dva čoveka možda zaista i odigrao, Milindapañha jeste ipak književno delo. Verovatno je bilo sastavljeno kao pomoć da se novim preobraćenicima objasne prividne kontradikcije u budističkom učenju i razjasne druge nejasnoće. U Milindapañhi kralj postavlja seriju teških pitanja, na koja Nāgasena daje vrlo plastične i često vrlo pronicljive odgovore. Najraniji deo Milindapañha napisan je negde oko I veka, možda u severnom Pakistanu, da bi kasnije bio preveden na pāḷi i na kraju bio prenet na Šri Lanku, gde su vremenom dodavani još neki delovi. Budisti Milindapañhu smatraju autoritativnim delom, iako ono nije deo Tipiṭake.

 
m/Milindapatha.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2007], Wed, 05 Nov 2008 18:43:08 GMT -->