Theravāda budističko društvo

AN III.104: Pubbevasambodha sutta

Anguttara nikāya III.104

Pubbevasambodha sutta
Pre mog probuđenja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Pre mog probuđenja, monasi, dok sam još bio bodhisatta, pade mi na pamet ova misao: 'Šta je zadovoljenje u ovome svetu, šta je opasnost u ovome svetu, šta je beg iz ovoga sveta?' Onda pomislih: 'Kakvo god da je zadovoljstvo i užitak u ovome svetu, to je zadovoljenje u ovome svetu; to što je ovaj svet nepostojan, povezan sa patnjom i podložan promeni, to je opasnost u ovome svet; uklanjanje i napuštanje žudnje i žeđi za ovim svetom, to je beg iz ovoga sveta.'

I sve dok nisam, monasi, neposredno video onakvima kakve one jesu, zadovoljenje u ovome svetu kao zadovoljenje, njegovu opasnost kao opasnost i beg iz ovoga sveta kao beg, sve dotle nisam tvrdio da sam se probudio za nenadmašno, potpuno prosvetljenje u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, demonima i Bramom, u ovoj generaciji sa njenim asketama i bramanima, bogovima i ljudima.

Ali kada sam neposredno video sve to, tada sam tvrdio da sam se probudio za nenadmašno, potpuno prosvetljenje u ovome svetu, sa njegovim… bogovima i ljudima. U meni se javiše znanje i viđenje: 'Neopozivo je oslobođenje moga uma; ovo je moje poslednje rođenje; za mene više preporađanja nema'."