Theravāda budističko društvo

AN III.110: Kuta sutta

Anguttara nikāya III.110

Kuta sutta
Krov


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Tada domaćin Anāthapindika ode do Blaženog i, stigavši, poklonivši mu se, sede sa strane. Dok je tako sedeo, Blaženi mu se obrati: "Domaćine, kada je um nezaštićen, telesni postupci su takođe nezaštićeni, verbalni postupci su takođe nezaštićeni, mentalni postupci su takođe nezaštićeni. Kada su nečiji telesni, verbalni i mentalni postupci nezaštićeni, tada njegovi telesni postupci bivaju zlovoljni, njegovi verbalni postupci bivaju zlovoljni, njegovi mentalni postupci bivaju zlovoljni. Kada nečiji telesni postupci, verbalni postupci i mentalni postupci bivaju zlovoljni, tada njegovi telesni postupci… verbalni postupci… mentalni postupci postaju iskvareni. Kada nečiji telesni potupci, verbalni postupci i mentalni postupci bivaju iskvareni, njegova smrt ne obećava mnogo, način njegovog umiranja nije dobar.

Baš kao kad je krov kuće loš: Sleme krova je nezaštićeno, krovne grede su nezaštićene, zidovi kuće su nezaštićeni. Sleme krova… krovne grede… zidovi kuće postaju raskvašeni. Sleme krova… krovne grede… zidovi kuće trunu.

Na isti način, kada je um nezaštićen, telesni postupci… verbalni postupci… mentalni postupci su takođe nezaštićeni… Tada telesni… verbalni… mentalni postupci bivaju zlovoljni… Tada telesni… verbalni… mentalni postupci postaju iskvareni. Kada nečiji telesni potupci, verbalni postupci i mentalni postupci bivaju iskvareni, njegova smrt ne obećava mnogo, način njegovog umiranja nije dobar.

Ali, kada je um zaštićen, telesni postupci su takođe zaštićeni, verbalni postupci su takođe zaštićeni, mentalni postupci su takođe zaštićeni. Kada su nečiji telesni, verbalni i mentalni postupci zaštićeni, tada njegovi telesni postupci, verbalni postupci i mentalni postupci ne bivaju zlovoljni. Kada nečiji telesni postupci, verbalni postupci i mentalni postupci ne bivaju zlovoljni, tada njegovi telesni postupci… verbalni postupci… mentalni postupci ne postaju iskvareni. Kada nečiji telesni potupci, verbalni postupci i mentalni postupci ne bivaju iskvareni, tada njegova smrt obećava mnogo, način njegovog umiranja je dobar.

Baš kao kad je krov kuće dobar: Sleme krova je zaštićeno, krovne grede su zaštićene, zidovi kuće su zaštićeni. Sleme krova… krovne grede… zidovi kuće ne postaju raskvašeni. Sleme krova… krovne grede… zidovi kuće ne trunu.

Na isti način, kada je um zaštićen, telesni postupci… verbalni postupci… mentalni postupci su takođe zaštićeni… Tada telesni… verbalni… mentalni postupci ne bivaju zlovoljni… Tada telesni… verbalni… mentalni postupci ne postaju iskvareni. Kada nečiji telesni potupci, verbalni postupci i mentalni postupci ne bivaju iskvareni, tada njegova smrt obećava mnogo, način njegovog umiranja je dobar.