Theravāda budističko društvo

AN 3:113-122 Apayika vagga

Anguttara nikāya 3:113-122

Āpāyika vagga
Vezanost za svet patnje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


122. Moneyya sutta — Oštroumnost [1]

Monasi, postoje tri vrste oštroumnosti. Koje tri? Oštroumnost u pogledu tela, oštroumnost u pogledu govora i oštroumnost u pogledu uma.

(1) A šta je oštroumnost u pogledu tela? Tako monah odustane od ubijanja, odustane od uzimanja onoga što mu nije dato, odustane od seksualnog kontakta. To se naziva oštroumnoću u pogledu tela.

(2) A šta je oštroumnost u pogledu govora? Tako monah odustane od laganja, odustane od spletkarenja, odustane od uvreda, odustane od naklapanja. To se naziva oštroumnošću u pogledu govora.

(3) A šta je oštroumnost u pogledu uma? Tako je, sa uklanjanjem otrova i uz pomoć neposrednog znanja, još u ovom životu, monah sam za sebe ostvario potpuno oslobođenje uma, oslobođenje mudrošću, i pošto je ušao u to stanje, u njemu i boravi. To se naziva oštroumnošću u pogledu uma.

To su tri vrste je oštroumnosti.

Mudrac telom, mudrac govorom,
Mudrac i umom, u njemu nečistoća nema:
mudracem ga zovu, usvašrenim u oštroumnosti,
"onim koji je ostvario sve".


Beleška

[1] Ovo je jedna od sutta koje je kralj Ašoka (oko 270-232 pre n.e.) odabrao da ih proučavaju i često o njima razmišljaju svi budisti, bilo da su zaređeni ili nisu.