Theravāda budističko društvo

AN III.123: Gotamaka-ćetiya sutta

Anguttara nikāya III.123

Gotamaka-ćetiya sutta
Govor u Gotamaka svetilištu


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilkom Blaženi boravio blizu Vesalija, u Gotamaka svetilištu. Tu se on obrati monasima:

"Monasi!"

"Da, gospodine," odgovoriše mu monasi.

A Blaženi reče: "Kroz direktno znanje podučavam Dhammi, a ne bez direktnog znanja. Sa razlogom podučavam Dhammi, a ne bez razloga. Sa ushićenjem podučavam Dhammi, a ne bez ushićenja.

Zato što kroz direktno znanje podučavam Dhammi, a ne bez direktnog znanja, zato što sa razlogom podučavam Dhammi, a ne bez razloga, zato što sa ushićenjem podučavam Dhammi, a ne bez ushićenja, postoje dobri razlozi za moja upućivanja, dobri razlozi za moje opominjanje. I to je dovoljno za vas da budete zadovoljni, dovoljno za vas da budete nagrađeni, dovoljno za vas da se radujete što je Blaženi samoprobuđen, što je Dhamma dobro izložena posredstvom Blaženog i što je zajednica na pravi način praktikuje."

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše se njegovim rečima. [1]


Beleška

[1] I dok je ovo objašnjenje bilo davano, desethiljadostruki kosmos zadrhta. [Natrag]