Theravāda budističko društvo

AN III.33: Sāriputta sutta

Anguttara nikāya III.33

Sāriputta sutta
Govor Sāriputti


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Sāriputta otišao do Blaženog, poklonio mu se i seo sa strane. [1] A Blaženi mu reče:

"Sāriputta, bilo da izlažem Dhammu ukratko ili da je izlažem do detalja ili da je izlažem i ukratko i do detalja, teško je pronaći one koji to razumeju."

"Sada je, Blaženi, vreme za to! Sada je, Uzvišeni, vreme da Blaženi izloži Dhammu ukratko, da izloži Dhammu do detalja, da izloži Dhammu i ukratko i do detalja. I biće onih koji će razumeti Dhammu."

"Onda bi, Sāriputta, ovako trebalo sebe da vežbaš: 'Neću se upuštati u bilo šta što stvara "ja", "moje", ili tome blisku sklonost ka obmani bilo u pogledu ovog svesnog tela, bilo u pogledu svih spoljašnjih objekata [2]; i dostići ću i boraviti u oslobođenosti uma, u oslobođenosti putem mudrosti, tako da se više ne upuštam u bilo šta što stvara "ja", "moje" ili tome blisku sklonost ka obmani'. Tako sebe treba vežbati.

Sāriputta, kada se monah više ne upuštam u bilo šta što stvara "ja", "moje", ili njima blisku sklonost ka obmani bilo u pogledu ovog svesnog tela, bilo u pogledu svih spoljašnjih objekata i kada dostigne i boravi u oslobođenosti uma, u oslobođenosti putem mudrosti, tada se on može nazvati monahom koji je iskorenio žudnju i raskinuo okove, onim ko je, potpuno razvejavši obmanu, okončao patnju.

O tome sam, Sāriputta, govorio u 'Pitanjima mladog brahmana Udaye', u poglavlju 'Put do druge obale': [3]

Napuštanje čulnih želja
zajedno sa gorkim ujedom tuge;
razvejavanje pospanosti, mentalne tromosti,
odbijanje stalne brige;
pročišćena svesnost i ravnoteža
kojima prethodi promišljanje o Dhammi:
to je, objavljujem, oslobađanje putem znanja,
to je slamanje neznanja." [4]


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Sāriputta je jedan od najuglednijih Budinih učenika, koji se najviše isticao svojom mudrošću. Videti AN IX:11, u kojoj on objavljuje svoj "lavlji rik". [Natrag]

[2] Komentar objašnjava da "stvaranje 'ja' " (ahankāra) jeste pogrešno gledište, a "stvaranje 'moje' " (mamankāra) jeste žudnja; "obmana" (māna) uključuje sve fantazije zasnovane na ideji da postoji "ja". Termin "ovo svesno telo" (saviññānake kāye) obuhvata kako sopstveno svesno telo, tako i tela drugih. "Svi spoljašnji objekti" (bahiddhā sabbanimittesu): svi objektni čula, osobe i pojave. [Natrag]

[3] "Put do druge obale", Parayana (Sn 1106-7) jeste poslednje poglavlje Sutta nipāte, koje sadri šesnaest odeljaka, a u svakom od njih jedan braman postavlja po jedno duboko pitanje Budi. Među njima, "Pitanje mladog brahmana Udaye" je trinaesto po redu (Udaya-manava-puććha). Činjenica da se taj deo pominje nekoliko puta u nikāyama svedoči o njegovoj starosti. Videti takođe AN IV:41. [Natrag]

[4] Prva četiri stiha strofe aludiraju na četiri od pet prepreka: čulna želja, zlovolja, tromost i pospanost, i na kraju nemir i briga. U stihu broj 5 "pročišćena svesnost i ravnoteža" (upekkhā-sati-samsuddham) jeste aluzija na četvrto zadubljenje (videti standardnu formulu đhāne u AN III:83 i AN III:88). Prema Komentaru, "prethodi promišljanje o Dhammi" (dhammatakka-puređavam) odnosi se na ispravnu nameru (samma sankappa), drugi element Plemenitog osmostrukog puta, koji podrazumeva misli oslobođene od požude, zlovolje i nasilja. "Slamanje neznanja" jeste plod dostizanja stanja arahanta. [Natrag]