Theravāda budističko društvo

AN III.35: Hatthaka sutta

Anguttara nikāya III.35

Hatthaka sutta
Govor Hatthaki
(O prijatnom snu u senovitoj šumi)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom kad je Blaženi boravio kraj Ālavija, odmarao se na gomili lišća, prostrtog po putu za goveda, u šumi simsapa drveća. Tada Hatthaka Ālavaka [1], lutajući i šetajući u dokolici, vide Blaženog kako leži na gomili lišća, prostrtog po putu za goveda, u šumi simsapa drveća. Videvši ga, približi mu se i kad je stigao, pokloni mu se i sede sa strane. Tako sedeći, reče Blaženom: "Gospodine, nadam se da je Blaženi dobro spavao."

"Da, mladiću. Dobro sam spavao. Među onima koji na ovom svetu uvek dobro spavaju ja sam jedan."

"Ali hladne su, gospodine, zimske noći i ovo je nedelja jakih mrazeva. Neudobna je zemlja izrovana goveđim kopitima. Tanka je prostirka od lišća i malo je lišća na drveću. Tanak je vaš žuti ogrtač i duva hladan verambha vetar. A ipak Blaženi kaže: "Da, mladiću. Dobro sam spavao. Među onima koji na ovom svetu uvek dobro spavaju ja sam jedan."

"U tom slučaju, mladiću, i ja ću tebi postaviti pitanje. Odgovori onako kako misliš da je najbolje. Dakle, šta misliš: Pretpostavimo da domaćin ili domaćinov sin ima kuću sa krovom i zabatom, omalterisanu spolja i iznutra, čistu, sa vratima i prozorima koji ne propuštaju vetar. Unutra ima udoban ležaj sa vunenim prekrivačem, sa vezom ukrašenim prekrivačem, povrh toga prostirku od jelenje kože i prostirku od konoplje preko nje, crvene jastučiće sa obe strane. I u kući gori lampa, a njegove četiri žene, sve jedna lepša od druge, staraju se da mu ugode. Da li bi on spavao dobro ili ne? Šta ti o tome misliš?"

"Da, gospodine, on bi dobro spavao. Među onima koji na ovom svetu uvek dobro spavaju on bi bio jedan."

"Ali šta misliš, mladiću? Je li moguće da taj domaćin ili domaćinov sin dobije visoku telesnu temperaturu ili temperaturu uma usled požude tako da — goreći tom požudom raspaljenom groznicom — loše spava?"

"Jeste, gospodine."

"Što se te strašću raspaljene groznice tiče – zbog koje, kada njome gore, domaćin ili domaćinov sin loše spavaju — tu strast je Tathāgata napustio, njezin koren iščupao, poput palmovog stabla izvaljenog iz korena, lišenog uslova za opstanak, koje više neće rasti. Zato on dobro spava.

I šta misliš, mladiću? Je li moguće da taj domaćin ili domaćinov sin dobije visoku telesnu temperaturu ili temperaturu uma usled odbojnosti tako da — goreći tom odbojnošću raspaljenom groznicom — loše spava?"

"Jeste, gospodine."

"Što se te odbojnošću raspaljene groznice tiče – zbog koje, kada njome gore, domaćin ili domaćinov sin loše spavaju — tu odbojnost je Tathāgata napustio, njezin koren iščupao, poput palmovog stabla izvaljenog iz korena, lišenog uslova za opstanak, koje više neće rasti. Zato on dobro spava.

I šta misliš, mladiću? Je li moguće da taj domaćin ili domaćinov sin dobije visoku telesnu temperaturu ili temperaturu uma usled obmanutosti tako da — goreći tom odbojnošću raspaljenom groznicom — loše spava?"

"Jeste, gospodine."

"Što se te obmanutošću raspaljene groznice tiče – zbog koje, kada njome gore, domaćin ili domaćinov sin loše spavaju — tu obmanutost je Tathāgata napustio, njezin koren iščupao, poput palmovog stabla izvaljenog iz korena, lišenog uslova za opstanak, koje više neće rasti. Zato on dobro spava.

Uvek, uvek,
dobro on spava:
braman potpuno oslobođen,
koji ne trči
za zadovoljstvima čula,
koji ne poseduje bilo šta
sem ohlađenosti.

Presekavši sve veze
i savladavši strah u srcu,
spokojan,
dobro on spava,
stigavši do smirenja
koje mu je svesnost donela."


Beleška

[1] Hatthaka je sin kralja Ālavija i postao je ne-povratnik (anāgāmi). Buda ga je hvalio kao uzor nezaređenog sledbenika i proglasio najboljim među onima koji zadobijaju sledbenike uz pomoć četiri vrste zasluga (sangahavatthu). Videti AN IX:5. [Natrag]


Videti takođe: SN X:8; Ud II:10; Sn I:2