Theravāda budističko društvo

AN III.47: Asankhata-lakkhana sutta

Anguttara nikāya III.47

Asankhata-lakkhana sutta
Obeležja neuslovljenoga


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Tri su, monasi, neuslovljena obeležja onoga što je neuslovljeno. Koja tri? Njegov nastanak nije uočljiv, njegov nestanak nije uočljiv, njegova promena dok traje nije uočljiva. To su, monasi, tri obeležja onoga što nije uslovljeno. [1]


Beleška

[1] Asankhatassa asankhata-lakkhanāni. Neuslovljeno je u stvari nibbāna, koja niti nastaje, niti se menja, niti nestaje. [Natrag]