Theravāda budističko društvo

AN III.72: Ađivaka sutta

Anguttara nikāya III.72

Ađivaka sutta
Razgovor sa sledbenikom fatalista

 

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Kosambiju, u Gošitinom manastiru. Tada jedan domaćin, sledbenik fatalista (ađivaka) otide do njega i, stigavši, pokloni mu se, sede sa strane. Sedeći tako, reče on poštovanom Ānandi: "Među nama, gospodine, ko na pravi način podučava Dhammi? Ko je to učenje ispravno praktikovao? Ko ide pravim putem?"

"Ako tako pitaš, domaćine, odgovoriću ti pitanjem. Odgovori onako kako smatraš da je najbolje. Dakle, šta misliš: oni koji podučavaju Dhammi radi napuštanja želje, radi napuštanja mržnje, radi napuštanja obmanutosti — da li oni na pravi način podučavaju Dhammi? Kako se tebi to čini?"

"Gospodine, oni koji podučavaju Dhammi radi napuštanja želje, radi napuštanja mržnje, radi napuštanja obmanutosti, oni na pravi način podučavaju Dhammi. Tako mi se čini."

"A šta misliš, domaćine: Oni koji to učenje praktikuju radi napuštanja želje, radi napuštanja mržnje, radi napuštanja obmanutosti — da li oni na pravi način da li ga oni ispravno praktikuju? Kako se tebi to čini?"

"Gospodine, oni koji to učenje praktikuju radi napuštanja želje, radi napuštanja mržnje, radi napuštanja obmanutosti, oni ga na pravi način praktikuju. Tako mi se čini."

"A šta misliš, domaćine, oni koji su želju napustili, koji su je iskorenili, poput iščupanog palmovog drveta, lišenog uslova za opstanak, osuđenog da se osuši, oni koji su mržnju napustili… čija su obmanutost iskorenjena, poput iščupanog palmovog drveta, lišenog uslova za opstanak, osuđenog da se osuši, idu li oni pravim putem ili ne? Kako se tebi to čini?"

"Gospodine, oni koji su želju… mržnju… obmanutost napustili, koji su je iskorenili, poput iščupanog palmovog drveta, lišenog uslova za opstanak, osuđenog da se osuši, oni idu pravim putem. Tako mi se čini."

"Na taj način, domaćine, ti si sam sebi odgovorio: 'Oni koji Dhammi podučavaju radi napuštanja želje, radi napuštanja mržnje, radi napuštanja obmanutosti — oni je na pravi način podučavaju. Oni koji to učenje praktikuju radi napuštanja želje, radi napuštanja mržnje, radi napuštanja obmanutosti, oni ga na pravi način praktikuju. Oni koji su želju… mržnju… obmanutost napustili, koji su je iskorenili, poput iščupanog palmovog drveta, lišenog uslova za opstanak, osuđenog da se osuši, oni idu pravim putem."

"Kako je to čudesno, gospodine. Kako zbunjujuće da nema veličanja sopstvene Dhamme, niti omalovažavanja tuđe, već jedino podučavanje Dhammi u meri u kojoj je to prikladno, govor o suštini a da govornik samoga sebe ni ne pominje.

Vi, poštovani gospodine, podučavate Dhammi radi napuštanja želje… mržnje… obmanutosti. Vi je na pravi način podučavate. Vi ste to učenje praktikovali radi napuštanja želje… mržnje… obmanutosti. Vi ste ga na pravi način praktikovali. Vaša želja… mržnja… obmanutost je napuštena, ona je iskorenjena, poput iščupanog palmovog drveta, lišenog uslova za opstanak, osuđenog da se osuši. Vi idete pravim putem.

Izvanredno, učitelju Ānanda! Izvanredno! Na mnogo načina je učitelj Ānanda razjasnio Dhammu — kao kada bi neko postavio ispravno ono što je stajalo naglavce, otkrio ono što je bilo skriveno, pokazao put onome ko je zalutao ili upalio lampu u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide. Uzimam Budu, Dhammu i monašku zajednicu za svoje utočište. Neka me učitelj Ānanda zapamti kao nezaređenog sledbenika koji uze utočište sada i za čitav život."


Videti takođe: Sn IV:8; AN V:159; DN 16 (Budin odgovor na Subadino pitanje).