Theravāda budističko društvo

AN III.93: Aććayika sutta

Anguttara nikāya III.93

Aććayika sutta
Neodložnost


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, postoje ove tri neodložne obaveze svakog seoskog domaćina. Koje tri?

Ima slučajeva kada seoski domaćin svoju njivu brzo uzore i podrlja. Pošto ju je brzo uzorao i podrljao, on brzo baca seme. Pošto je brzo bacio seme, on ga brzo zaliva. To su tri neodložne obaveze svakog seoskog domaćina.

Istina, taj domaćin nema čarobnu formulu ili moć da kaže: "Neka moje žito proklija danas, neka klasa sutra, a neka bude zrelo prekosutra." Ali kada dođe vreme, žito seoskog domaćina će proklijati, potom će klasati i onda sazreti.

Isto tako, monasi , postoje tri neodložne obaveze svakog monaha. Koje tri?

Nastojanje da pročisti svoju vrlinu, nastojanje da pročisti svoj um i nastojanje da pročisti svoj uvid. To su tri neodložne obaveze svakog monaha. Istina, monah nema čarobnu formulu ili moć da kaže: "Neka moj um bude oslobođen nečistoća zahvaljujući neprijanjanju i to još danas, sutra ili prekosutra." Ali kada dođe vreme njegov um biće oslobođen nečistoća zahvaljujući neprijanjanju.

Tako bi, monasi, trebalo sebe da vežbate: "Jaka će biti naša želja za nastojanjem da pročistimo vrlinu. Jaka će biti naša želja za nastojanjem da pročistimo um. Jaka će biti naša želja za nastojanjem da pročistimo uvid." Tako bi trebalo sebe da vežbate.