Theravāda budističko društvo

AN IV.115: Thana sutta

Anguttara nikāya IV.115

Thana sutta
Smerovi delovanja


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoji četiri smera delovanja. Koja četiri? Postoji smer delovanja koji je neprijatan i koji, kada je završen, donosi štetu. Postoji smer delovanja koji je neprijatan ali koji, kada je završen, donosi korist. Postoji smer delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi štetu. Postoji smer delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi korist.

Što se tiče smera delovanja koji je neprijatan i koji, kada je završen, donosi štetu, smatra se smerom koji nije vredan da se njime ide i to iz dva razloga: zato što je samo delovanje neprijatno i zato što donosi štetu. Zbog oba ova razloga se on smatra smerom koji nije vredan da se njime ide.

Što se tiče smera delovanja koji je neprijatan i koji, kada je završen, donosi korist, u svetlu ovog smera se neko može iskazati — kroz otpornost, postojanost, napor — kao budala ili kao mudrac. Jer budala ne razmišlja. 'Iako je ovaj smer delovanja neprijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti korist.' Zato se on njime ne kreće i izbegavanje da tako uradi na kraju mu donosi štetu. Ali mudrac ovako razmišlja: 'Iako je ovaj smer delovanja neprijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti korist.' Zato se on njime kreće i zahvaljujući tome na kraju mu on donosi korist.

Što se tiče smera delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi štetu, u svetlu ovog smera se neko može iskazati — kroz otpornost, postojanost, napor — kao budala ili kao mudrac. Jer budala ne razmišlja. 'Iako je ovaj smer delovanja prijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti štetu.' Zato se on njime kreće i zahvaljujući tome na kraju mu on donosi štetu. Ali mudrac ovako razmišlja: 'Iako je ovaj smer delovanja prijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti štetu.' Zato se on njime ne kreće i izbegavanje da tako uradi na kraju mu donosi korist.

Što se tiče smera delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi korist, smatra se smerom koji je vredan da se njime ide i to iz dva razloga: zato što je samo delovanje prijatno i zato što donosi korist. Zbog oba ova razloga se on smatra smerom koji je vredan da se njime ide.

To su četiri smera delovanja."