Theravāda budističko društvo

AN IV.187: Vassakara sutta

Download PDF

Anguttara nikāya IV.187

Vassakara sutta
Braman Vasakara

Odlomak


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom prilikom je Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. Onda braman Vasakara, glavni savetnik kralja Rāđagaheotide do Blaženog, učtivo se sa njim pozdravi, sede sa strane, pa reče:

"Šta misliš, prijatelju Gotamo, da li bi loša osoba mogla da prepozna lošu osobu: 'Ovaj čovek je loša osoba'?"

"Zaista je to nemoguće, bramanu, ne može se dogoditi da loša osoba može da prepozna lošu osobu: 'Ovaj čovek je loša osoba'."

"Šta misliš, prijatelju Gotamo, da li bi loša osoba mogla da prepozna dobru osobu: 'Ovaj čovek je dobra osoba'?"

"Zaista je i to nemoguće, bramanu, ne može se dogoditi da loša osoba može da prepozna dobru osobu: 'Ovaj čovek je dobra osoba'."

"Šta misliš, prijatelju Gotamo, da li bi dobra osoba mogla da prepozna dobru osobu: 'Ovaj čovek je dobra osoba'?"

"Zaista je to moguće, bramanu, da dobra osoba može da prepozna dobru osobu: 'Ovaj čovek je dobra osoba'."

"A šta misliš, prijatelju Gotamo, da li bi dobra osoba mogla da prepozna lošu osobu: 'Ovaj čovek je loša osoba'?"

"Zaista je i to moguće, bramanu, da dobra osoba može da prepozna lošu osobu: 'Ovaj čovek je loša osoba'."