Theravāda budističko društvo

AN IV.79: Vaniđđa sutta

Anguttara nikāya IV.79

Vaniđđa sutta
Trgovina


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Onda poštovani Sāriputta otide do Blaženoga i, stigavši, pokloni mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo sa strane reče on Blaženome: "Kakav je razlog, gospodine, koji je uzrok da se trgovina, kad je preduzmu neki ljudi, pretvori u neuspeh? Kakav je razlog, gospodine, koji je uzrok da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, ne završi onako kako je nameravano? Kakav je razlog, gospodine, koji je uzrok da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, završi onako kako je nameravano? Kakav je razlog, gospodine, koji je uzrok da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, završi i bolje nego što je nameravano?"

"Ima slučajeva, Sāriputta, kada neka osoba, otišavši do monaha ili askete, načini ovakvu ponudu: 'Kaži mi, gospodine, šta ti treba od četiri osnovne potrepštine.' Ali ne da ono što je ponudio. Ako umre i ovde se preporodi, tada bilo kakve trgovine da se poduhvati, ona se pretvori u neuspeh.

Ima zatim slučajeva, Sāriputta, kada neka osoba, otišavši do monaha ili askete, načini ovakvu ponudu: 'Kaži mi, gospodine, šta ti treba od četiri osnovne potrepštine.' Ali mu da nešto drugo od onoga što je ponudio. Ako umre i ovde se preporodi, tada bilo kakve trgovine da se poduhvati, ona se ne završi onako kako je nameravao.

Ima zatim slučajeva, Sāriputta, kada neka osoba, otišavši do monaha ili askete, načini ovakvu ponudu: 'Kaži mi, gospodine, šta ti treba od četiri osnovne potrepštine.' Onda mu i da ono što je ponudio. Ako umre i ovde se preporodi, tada bilo kakve trgovine da se poduhvati, ona se završi onako kako je nameravao.

Ima zatim slučajeva, Sāriputta, kada neka osoba, otišavši do monaha ili askete, načini ovakvu ponudu: 'Kaži mi, gospodine, šta ti treba od četiri osnovne potrepštine.' Onda mu da i više od onoga što je ponudio. Ako umre i ovde se preporodi, tada bilo kakve trgovine da se poduhvati, ona se završi i bolje nego što je nameravao.

To je razlog, Sāriputta, to je uzrok da se trgovina, kad je preduzmu neki ljudi, pretvori u neuspeh; da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, ne završi onako kako je nameravano; da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, završi onako kako je nameravano i da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, završi i bolje nego što je nameravano?"