Theravāda budističko društvo

Anguttara nikāya V.78

Dutiya-anagatabhaya sutta
Govor o budućim opasnostima (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Monasi, ovih pet budućih opasnosti je sasvim dovoljno da, kada o njima razmisli, monah koji živi u divljini — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno. A kojih pet?

Ima slučajeva kada monah sebe ovako opominje: "Ja sam sada mlad, crne kose, obdaren blagodetima mladosti, prvog dela života. Doći će vreme, međutim, kada će ovo telo savladati starost. Kada je neko savladan starošću i propadanjem, nije lako obratiti pažnju na Budino učenje. Nije lako boraviti ni sam u šumi ili divljini. Pre nego što mi se tako nešto neželjeno, neprijatno, nesrećno dogodi, hajde da uložim napor kako bih postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno, tako da ću — opskrbljen ovom Dhammom — mirno živeti i kad ostarim.

To je prva buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Sem toga, monah sebe ovako opominje: "Ja sam sada pošteđen od bolesti i nelagode, dobrog varenja, nije mi prehladno, nije mi pretoplo, srednje sam snage i izdržljivosti. Doći će vreme, međutim, kada će ovo telo savladati bolest. Kada je neko savladan bolešću, nije lako obratiti pažnju na Budino učenje. Nije lako boraviti ni sam u šumi ili divljini. Pre nego što mi se tako nešto neželjeno, neprijatno, nesrećno dogodi, hajde da uložim napor kako bih postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno, tako da ću — opskrbljen ovom Dhammom — mirno živeti i kad ostarim.

To je druga buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Sem toga, monah sebe ovako opominje: "Ja sada imam hrane u izobilju, lako je isprositi hranu. Lako je sebe izdržavati poklonima i prilozima. Doći će vreme, međutim, kada će biti glad. Hrane neće biti, neće biti lako isprositi hranu i neće biti lako sebe izdržavati poklonima i prilozima. Kada je glad, ljudi se sakupljaju tamo gde još ima hrane. Tamo će ih biti mnogo na malom prostoru. Kada neko živi u gomili i na malom prostoru, nije lako obratiti pažnju na Budino učenje. Nije lako boraviti ni sam u šumi ili divljini. Pre nego što mi se tako nešto neželjeno, neprijatno, nesrećno dogodi, hajde da uložim napor kako bih postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno, tako da ću — opskrbljen ovom Dhammom — mirno živeti i kad dođe glad.

To je treća buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Sem toga, monah sebe ovako opominje: "Ljudi sada žive u slozi, ophode se prijateljski jedni prema drugima, bez svađa, kao mleko pomešano sa vodom, gledajući jedni druge sa simpatijama. Doći će vreme, međutim, kada se javi opasnost od napada divljih plemena. Ojačavši, ona će zauzeti unutrašnjost zemlje. Kada postoji opasnost, ljudi se sakupljaju tamo gde je sigurno. Tamo će ih biti mnogo na malom prostoru. Kada neko živi u gomili i na malom prostoru, nije lako obratiti pažnju na Budino učenje. Nije lako boraviti ni sam u šumi ili divljini. Pre nego što mi se tako nešto neželjeno, neprijatno, nesrećno dogodi, hajde da uložim napor kako bih postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno, tako da ću — opskrbljen ovom Dhammom — mirno živeti i kad dođe opasnost. "

To je četvrta buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Sem toga, monah sebe ovako opominje: "Sada članovi monaške zajednice (sangha) — složni, ophodeći se prijateljski jedni prema drugima, bez svađa — žive bez rasprava oko učenja. Doći će vreme, međutim, kada će se sangha podeliti. Kada se sangha podeli, nije lako obratiti pažnju na Budino učenje. Nije lako boraviti ni sam u šumi ili divljini. Pre nego što mi se tako nešto neželjeno, neprijatno, nesrećno dogodi, hajde da uložim napor kako bih postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno, tako da ću — opskrbljen ovom Dhammom — mirno živeti i kad se sangha podeli."

To je peta buduća opasnost koja je sasvim dovoljno da, kada o njoj razmisli, monah — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.

Ovih pet budućih opasnosti je sasvim dovoljno da, kada o njima razmisli, monah koji živi u divljini — sabran, marljiv i odlučan — nastavi tako da živi kako bi postigao ono još nepostignuto, dosegao ono još nedosegnuto, ostvario ono još neostvareno.


Videti takođe: AN V:77; AN V:79; AN V:80.