Theravāda budističko društvo

AN VI.48: Dutiya-sanditthika sutta

Anguttara nikāya VI.48

Dutiya-sanditthika sutta
Vidljiva ovde i sada (2)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Onda jedan braman otide do Blaženoga. Kad je stigao, razmeni sa njim prijateljske pozdrave i sede sa strane. Sedeći tako sa strane, braman ovako reče Blaženome:

" 'Vidljiva je Dhamma ovde i sada, vidljiva je Dhamma ovde i sada', tako se kaže, gospodine. Na koji način je, gospodine, Dhamma vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, mudri treba da je razumeju svako za sebe?"

"U ovom slučaju, bramanu, ja ću ti uzvratiti pitanjem. A ti odgovori onako kako misliš da treba. Šta misliš, bramanu, kada u tebi strast postoji, da li ti jasno znaš: 'U meni postoji strast', a kada je nema, da li jasno znaš: 'U meni nema strasti'?"

"Znam ,gospodine."

"Tako bi i trebalo, bramane, da kada u tebi postoji strast, ti jasno znaš: 'U meni postoji strast, a kada je nema, da jasno znaš: 'U meni nema strasti'. Na taj je način, bramane, Dhamma vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, mudri treba da je razumeju svako za sebe."

Šta misliš, bramane, kada u tebi postoji mržnja… …kada u tebi postoji obmanutost… …kada u tebi postoji nečistoća izražena telom… kada u tebi postoji nečistoća izražena govorom… kada u tebi postoji nečistoća izražena mišlju, da li ti jasno znaš: 'U meni postoji nečistoća izražena mišlju', a kada je nema, da li jasno znaš: 'U meni nema nečistoće izražene mišlju'?"

"Znam ,gospodine."

"Tako bi i trebalo, bramane, da kada u tebi postoji nečistoća izražena mišlju, ti jasno znaš: 'U meni postoji nečistoća izražena mišlju, a kada je nema, da jasno znaš: 'U meni nema nečistoće izražene mišlju. Na isti je način, bramane, Dhamma vidljiva ovde i sada, neprolazna, svima dostupna, vodi do cilja, mudri je moraju razumeti svaki za sebe."

"Izvanredno, poštovani Gotamo, izvanredno, poštovani Gotamo! Kao kada bi neko ispravio nešto što je dotle stajalo naglavce ili otkrio skriveno ili pokazao put zalutalome ili uneo svetiljku u tamu tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama objasnio istinu na više načina. Zato uzimam utočište u njemu, Dhammi i monaškoj zajednici. Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog sledbenika koji, od danas pa do kraja života, pronađe svoje utočište!"