Theravāda budističko društvo

AN III.113. Dutiyanidana sutta

Anguttara nikāya III.113

Dutiyanidāna sutta
Uzrok (2)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Postoje, monasi, ova tri uzroka nastanka postupaka (kamma). Koja tri? (1) Želja se javlja prema prošlim stvarima koje su osnova za želju i požudu. (2) Želja se javlja prema budućim stvarima koje su osnova za želju i požudu. (3) Želja se javlja prema sadašnjim stvarima koje su osnova za želju i požudu.

(1) A kako se to, monasi, javlja želja prema prošlim stvarima koje su osnova za želju i požudu? Neki čovek misli i u glavi razrađuje stvari prošle koje su osnova za želju i požudu. I dok to čini, javlja se želja. Kada želja nastane, čovek je okovan tim stvarima. Mentalna opsednutost je ono što ja nazivam okovom. Upravo na taj način se javlja želja prema prošlim stvarima koje su osnova za želju i požudu.

(2) A kako se to, monasi, javlja želja prema budućim stvarima koje su osnova za želju i požudu? Neki čovek misli i u glavi razrađuje stvari buduće koje su osnova za želju i požudu. I dok to čini, javlja se želja. Kada želja nastane, čovek je okovan tim stvarima. Mentalna opsednutost je ono što ja nazivam okovom. Upravo na taj način se javlja želja prema budućim stvarima koje su osnova za želju i požudu.

(3) A kako se to, monasi, javlja želja prema sadašnjim stvarima koje su osnova za želju i požudu? Neki čovek misli i u glavi razrađuje stvari sadašnje koje su osnova za želju i požudu. I dok to čini, javlja se želja. Kada želja nastane, čovek je okovan tim stvarima. Mentalna opsednutost je ono što ja nazivam okovom. Upravo na taj način se javlja želja prema sadašnjim stvarima koje su osnova za želju i požudu.

To su, monasi, tri uzroka nastanka postupaka.

Postoje, monasi, ova [druga] tri uzroka nastanka postupaka. Koja tri? (1) Želja se ne javlja prema prošlim stvarima koje su osnova za želju i požudu. (2) Želja se ne javlja prema budućim stvarima koje su osnova za želju i požudu. (3) Želja se ne javlja prema sadašnjim stvarima koje su osnova za želju i požudu.

(1) A kako se to, monasi, ne javlja želja prema prošlim stvarima koje su osnova za želju i požudu? Čovek razume buduću posledicu prošlih stvari koje su osnova za želju i požudu. Pošto je razumeo buduću posledicu, izbegava ih. Pošto ih izbegava, um mu postaje sve mirniji i, prozrevši ih mudrošću, on vidi. Na taj način se ne javlja želja prema prošlim stvarima koje su osnova za želju i požudu.

A kako se to, monasi, ne javlja želja prema budućim stvarima koje su osnova za želju i požudu? Čovek razume buduću posledicu budućih stvari koje su osnova za želju i požudu. Pošto je razumeo buduću posledicu, izbegava ih. Pošto ih izbegava, um mu postaje sve mirniji i, prozrevši ih mudrošću, on vidi. Na taj način se ne javlja želja prema budućim stvarima koje su osnova za želju i požudu.

A kako se to, monasi, ne javlja želja prema sadašnjim stvarima koje su osnova za želju i požudu? Čovek razume buduću posledicu sadašnjih stvari koje su osnova za želju i požudu. Pošto je razumeo buduću posledicu, izbegava ih. Pošto ih izbegava, um mu postaje sve mirniji i, prozrevši ih mudrošću, on vidi. Na taj način se ne javlja želja prema sadašnjim stvarima koje su osnova za želju i požudu.

To su, monasi, [druga] tri uzroka nastanka postupaka.