Theravāda budističko društvo

Theragatha
Pesme prosjaka
(Odabrane sutte)

Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Videti takođe Therigatha (Pesme prosjakinja)


Theragatha, osma knjiga Khuddaka nikāye, sadrži 264 priče u stihu u kojima se rani budistički monasi (bhikkhu) prisećaju svoje borbe i postignuća na putu do savršenstva. Te priče često su ispričane sa iskrenošću i lepotom koja očarava, otkrivajući tako i onu ljudsku stranu ovih gotovo nadljudskih bića. Naravno, danas one mogu biti velika inspiracija i nama da idemo stopama ovih odvažnih ljudi.


Poglavlje I

 • 1. Subhūti Samo napred kišo, padaj!
 • 2. Mahākotthika Loša stanja uma nestaju s povetarcem.
 • 3. Kankhārevata Uvid, poput vatre u noći.
 • 4. Punna Mantāniputta
 • 5. Dabba I teško ukrotljiv, krotkošću bi ukroćen.
 • 6. Sītavaniya Zadubljen u pažnjom pokorenom tijelu.
 • 7. Bhalliya Samopouzdanje.
 • 8. Vīra
 • 9. Pilindavaććha
 • 10. Punnamāsa
 • 11. Ćūlagavaććha
 • 12. Mahāgavaććha
 • 13. Vanavaććha Priroda kao izvor radosti.
 • 14. Sivako Ne vezuje se onaj ko zna.
 • 15. Kundadhāna
 • 16. Belatasīsa Sreća ne dolazi od tela.
 • 17. Dāsaka
 • 18. Singālapitā Hitro umakao požudi.
 • 19. Kula
 • 20. Ađita Smrti se ne bojim.
 • 21. Nigrodha
 • 22. Ćittaka Pauni.
 • 23. Gosāla
 • 24. Sugandha
 • 25. Nandiya
 • 26. Abhaya Konjska dlaka prepolovljena strelom.
 • 27. Lomasakangiya
 • 28. Đambugāmikin sin
 • 29. Hārita Razbij neznanje na paramparčad!
 • 30. Uttiya. Bolest kao upozorenje da vreme ističe.
 • 31. Gahvaratīriya
 • 32. Suppiya Poštena trgovina.
 • 33. Sopāka
 • 34. Posiya Otidoh, ne prozborivši ni reči.
 • 35. Sāmaññakāni
 • 36. Kumāputta
 • 37 Kumāputtin prijatelj
 • 38. Gavampati
 • 39. Tissa Marljivo vežbaj, kao da ti se radi o glavi.
 • 40. Vaddhamāna
 • 41. Sirivaddha Sevanje te ne može poremetiti u zadubljenju.
 • 42. Khadiravaniya
 • 43. Sumangala Najzad oslobođen tri loše stvari!
 • 44. Sānu Za mrtvim se plače, majko.
 • 45. Ramanīyavihārin
 • 46. Samiddhi
 • 47. Uđđaya
 • 48. Sañđaya
 • 49. Rāmaneyyaka Blaženstvo sabranog uma.
 • 50. Vimala Tamo gde te ni kiša ni vetar ne mogu naći.
 • 51. Godhika
 • 52. Subāhu
 • 53. Valliya
 • 54. Uttiya
 • 55. Añđanāvaniya
 • 56. Kutivihārin Ne traći kuću svoju!
 • 57. Kutivihārin Ne želi novu kuću!
 • 58. Ramaniyakutika
 • 59. Kosallavihārin
 • 60. Sīvali
 • 61. Vappa Ko vidi?
 • 62. Vađđiputta
 • 63. Pakkha
 • 64. Vimalakondañña
 • 65. Ukkhepakatavaććha
 • 66. Meghiya
 • 67. Ekadhammasavanīya Nema daljeg preporoda
 • 68. Ekuddāniya Oslobođen od tuge.
 • 69. Ćhanna
 • 70. Punna
 • 71. Vaććhapāla
 • 72. Ātuma
 • 73. Mānava Napusti me čar užitka.
 • 74. Suyamāna
 • 75. Susārada
 • 76. Piyañđaha Boravi tamo gde niko ne boravi.
 • 77. Hatthārohaputta
 • 78. Mendasira
 • 79. Rakhita Odrekoh se svake strasti.
 • 80. Ugga Sve je iskorenjeno!
 • 81. Samitigutta
 • 82. Kassapa
 • 83. Sīha
 • 84. Nīta Kad će se budala probuditi?
 • 85. Sunāga
 • 86. Nāgita
 • 87. Pavittha
 • 88. Ađđuna
 • 89. Devasabha Poražena je oholost!
 • 90. Sāmidatta
 • 91. Paripunnaka
 • 92. Viđaya
 • 93. Eraka Zadovoljstva čula su bolna.
 • 94. Mattađi
 • 95. Ćakkhupāla Napusti lošeg saputnika!
 • 96. Khandasumana
 • 97. Tissa
 • 98. Abhaya
 • 99. Uttiya
 • 100. Devasabha
 • 101. Belatthakāni
 • 102. Setuććha
 • 103. Bandura
 • 104. Khitaka Kako lako mi je telo!
 • 105. Malitavambha
 • 106. Suhemanta
 • 107. Dhammasava
 • 108. Otac Dhammasavin U starosti od sto dvadeset ljeta odrekoh se svjeta.
 • 109. Sangharakkhita
 • 110. Usabha
 • 111. Đenta Misli na nestalnost, stalno.
 • 112. Vaććhagotta
 • 113. Vanavaććha Sreća u divljini.
 • 114. Adhimutta
 • 115. Mahānāma Vodič.
 • 116. Pārāpariya
 • 117. Yasa Postigoh trovrsno znanje.
 • 118. Kimbila Starost pada na nas poput kletve.
 • 119. Vađđiputta Savet prijatelju. 
 • 120. Isidatta Presecanje korena patnje.

Poglavlje II

 • 1. Uttara (121-122)
 • 2. Pindola Bhāradvāđa Teško je odstraniti sitan trun iz rane, a tako i laskanje podlaca. (123-124)
 • 3. Valliya (125-126)
 • 4. Gangātīriya Sin kurtizane prosvetljen postade. (127-128)
 • 5. Ađina (129-130)
 • 6. Melađina (131-132)
 • 7. Rādha (133-134)
 • 8. Surādha Iscrpih moć rođenja, ispunih zavjet pobjednika. (135-136)
 • 9. Gotama (137-138)
 • 10. Vasabha (139-140)
 • 11. Mahāćunda (141-142)
 • 12. Đotidāsa Šta god učinio, to ti je nasledstvo. (143-144)
 • 13. Heraññakāni Plodovi loših dela će te već sustići. (145-146)
 • 14. Somamitta (147-148)
 • 15. Sabbamitta Kani se ljudi, idi – i snažno se odupri gomili! (149-150)
 • 16. Mahākāla Nek nikada više ne ležim razlupane glave! (151-152)
 • 17. Tissa (153-154)
 • 18. Kimbila (155-156)
 • 19. Nanda (157-158)
 • 20. Sirimat (159-160)
 • 21. Uttara (161-162)
 • 22. Bhaddađi (163-164)
 • 23. Sobhita (165-166)
 • 24. Valliya Upornosti zahvaljujući na cilj ću stići! (167-168)
 • 25. Vītasoka Tek prva seda vlas oči mu otvori. (169-170)
 • 26. Punamāsa Odbaci pet prepreka i šta ostade? (171-172)
 • 27. Nandaka. Poput konja čistokrvnog. (173-174)
 • 28. Bharata (175-176)
 • 29. Bhāradvāđa (177-178)
 • 30. Kanhadinna Nema više želje za novim rođenjem. (179-180)
 • 31. Migasira (181-182)
 • 32. Sivaka (183-184)
 • 33. Upavāna Budin pratilac. (185-186)
 • 34. Isidinna (187-188)
 • 35. Sambula-Kaććāna Ta to je moja navika, boraviti sam u podzemnoj stravi spilje. (189-190)
 • 36. Khitaka Kome je srce nepokolebivo, otkud da ga bol spopadne? (191-192)
 • 37. Sona Potiriyaputta Bolje i u borbi poginuti, nego preživeti poražen. (193-194)
 • 38. Nisabha (195-196)
 • 39. Usabha Gađenje nad sopstvenom taštinom. (197-198)
 • 40. Kappatakura (199-200)
 • 41. Kumārakassapa (201-202)
 • 42. Dhammapāla (203-204)
 • 43. Brahmāli (205-206)
 • 44. Mogharāđa Slamnati krov je sigurniji od druga koji se posreći. (207-208)
 • 45. Visākha Pañćāliputta (209-210)
 • 46. Ćūlaka Prožet zadubljenjem udubi se u poruku Budnoga. (211-212)
 • 46. Anūpama (213-214)
 • 47. Vađđita (215-216)
 • 48. Sandhita (217-218)

Poglavlje III

 • 1. Anganikabhāradvāđa (219-221)
 • 2. Paććaya (222-224)
 • 3. Bākula (225-227)
 • 4. Dhaniya (228-230)
 • 5. Mātangaputta Suviše je toplo, suviše je hladno — a šta je tvoj izgovor? (231-233)
 • 6. Khuđđasobhita (234-236)
 • 7. Vārana (237-239)
 • 8. Passika (240-242)
 • 9. Yasođa Samoća u šumi: dvoje je društvo, troje metež! (243-245)
 • 10. Sātimattiya (246-248)
 • 11. Upāli (249-251)
 • 12. Uttarapāla (252-254)
 • 13. Abhibhūta Na noge skači! Rasprši armiju smrti! (255-257)
 • 14. Gotama Nakon beskrajnog tumaranja kroz pakao, nebesa, svet životinja, najzad mir! (258-260)
 • 15. Hārita (2) Pažljivo: mudrac ti može reći kad tvoji postupci nisu u skladu sa tvojim rečima. (261-263)
 • 16. Vimala (264-266)

Poglavlje IV

Poglavlje V

 • 1. Rāđadata Požuda nad lešom? Poslednja slamka za ovog monaha. (315-319)
 • 2. Subhūta (320-324)
 • 3. Girimānanda (325-329)
 • 4. Sumana (330-334)
 • 5. Vaddha (335-339)
 • 6. Nadīkassapa (340-344)
 • 7. Gayākassapa (345-349)
 • 8. Vakkali Radije ću u šumi ostati (350-354)
 • 9. Viđitasena Ukrotiću te, ume moj (355-359)
 • 10. Jasadatta Nema vremena za dvoličnost! (360-364)
 • 11. Sona Kutikanna (365-369)
 • 12. Kosiya (370-374)

Poglavlje VI

 • 1. Uruvelakassapa (375-380)
 • 2. Tekiććhakāni (381-386)
 • 3. Mahānāga (387-392)
 • 4. Kulla Pogledah u zrcalo istine (393-398)
 • 5. Mālunkyaputta Iskopaj koren žeđi čula, da te uvek iznova smrt ne slama. (399-404)
 • 6. Sappadāsa Očajan, s nožem isukanim da preseče sopstvene vene, Sappadāso najzad ugleda Dhammu! (405-410)
 • 7. Kātiyāna (411-416)
 • 8. Migađāla On znalački promatra biće kao jamu punu živog žara. (417-422)
 • 9. Đenta purohitaputta Čak i arogantne budale mogu stići do izbavljenja. (423-428)
 • 10. Sumana Sedmogodišnjak otkriva arahantstvo. (429-434)
 • 11. Nhātakamuni (435-440)
 • 12. Brahmadatta (441-446)
 • 13. Sirimanda (447-452)
 • 14. Sabbakāma (453-458)

Poglavlje VII

 • 1. Sundara Samudda Uhvaćen ukoštac sa požudom, ovaj monah se konačno urazumljuje. (459-465)
 • 2. Lakuntaka (466-472)
 • 3. Bhadda Od celog sveta, samo je ovo telo predmet pažnje. (473-479)
 • 4. Sopāka (480-489)
 • 5. Sarabhanga (487-493)

Poglavlje VIII 

Poglavlje IX 

 • 1. Bhūta Rešen blatnih natruha i nepotišten, mudrac doseže krajnje zadovoljstvo.(518-526)

Poglavlje X

 • 1. Kāludāyin Gle kako dim sa ognjišta napušta kolibe. (527-536)
 • 2. Ekavihāriya. Ko nema više ništa, taj se najlagodnije oseća kad boravi sam u šumi. (537-546)
 • 3. Mahākappina (547-561)
 • 4. Ćūlapanthaka Poslušao sam savjet, zadovoljan poukom. (557-566)
 • 5. Kappa Jeste li opsednuti svojim izgledom? Ovo razmišljanje može biti upravo lek. (567-576)
 • 6. Upasena Vangantaputta U težnji za pročišćenjem isposniku presušuju izlivi srca. Utrnuće sve nadilazi. (577-586)
 • 7. Gotama (Budin učenik) Vrlna i obilno znanje – to je odlika pustinjaka. (587-596)

Poglavlje XI 

 • 1. Samkićća Iščekujem kraj svog roka kao nadničar isplatu. (597-607)

Poglavlje XII

 • 1. Sīlavat (608-619)
 • 2. Sunita izopštenik Jedan izopštenik priča svoju inspirativnu priču. (620-631)

Poglavlje XIII

Poglavlje XIV

 • 1. Revata Uporno se držeći ispravne odluke, ovaj monah konačno stiže do savršene slobode. (645-658)
 • 2. Godatta Kritika mudrih bolja je od pohvale budala; bol od meditacije bolji je od zadovoljstva čula. (659-672)

Poglavlje XV

 • 1. Aññakondañña (673-688)
 • 2. Udāyin Obestrašćen, obesrđen, neobmanjen, oplemenjeni napušta telo dogorelo bez taloga. (689-704)

Poglavlje XVI

 • 1. Adhimutta Monah pobeđuje neke razbojnike govorom o Dhammi. (705-725)
 • 2. Pārāpariya (726-746)
 • 3. Telakāni Ko je nadišao svijet, ko je utonuo u besmrtnost? (747-768)
 • 4. Ratthapāla Monah Ratthapalo je glavni lik sutte u okviru Mađđhima nikāye, MN 82 — (769-793)
 • 5. Mālunkyaputta (794-817)
 • 6. Sela (818-841)
 • 7. Bhaddiya, sin Kālighodin Nekada u dvoru, sada prosjak. Ali straha više nema! (842-865)
 • 8. Angulimāla Nadaleko čuveni razbojnik koji je postao arahant. (866-891)
 • 9. Anuruddha Poslednje reči jednog od najuglednijih Budinih učenika. (892-919)
 • 10. Pārāpariya Ko su ti što zbog dobiti propovedaju, a ne zbog istine? (920-948)

Poglavlje XVII

 • 1. Phussa (949-980)
 • 2. Sāriputta Sa obje strane vreba smrt, i ispred nas i iza nas. (981-1017)
 • 3. Ānanda Već danas treba da se zadubim u osamu k'o ptica pred kišu. (1018-1050)

Poglavlje XVIII

 • 1. Mahākassapa U ovoj pesmi — jednom od prvih primera "pesama iz divljine" — arahant hvali blagodeti praktikovanja zadubljenja u osami šume. (1051-1090)

Poglavlje XIX

 • 1. Tālaputa Iskren i inspirativan razgovor monaha sa samim sobom pre i posle zamonašenja. (1091-1145)

Poglavlje XX

 • 1. Mahāmoggallāna U rasplamsali oganj budala sam nasrće i u njem izgara. (1146-1208)
 • 2. Vangīsa Kad shvatih nauk Budnoga, i sam se stišah obuzet potpunim poverenjem. (1209-1279)

Zaključna strofa