Theravāda budističko društvo

Udana

Udāna
Nadahnuća

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Udāna, treća knjiga Khuddaka nikāye, nudi bogatu zbirku kratkih sutta, od kojih svaka kulminira kratkom strofom koju je izgovorio Buda. Ukupno ima osamdeset sutta, grupisanih u osam vagga ili poglavlja.

  • Važnije sutte označene su znakom
  • Sutte su uglavnom prevedene sa engleskog, a one prevedene sa palija označene su sa [pali]

Odabrane sutte iz Udāne

I Bodhi vagga — Poglavlje o probuđenju

II. Muććalinda vagga — Poglavlje o Mućalindi

III. Nanda vagga — Poglavlje o Nandi

IV. Meghiya vagga — Poglavlje o Meghiji

V. Sona vagga — Poglavlje o Soni

VI. Đaććandha vagga — Poglavlje o slepcima od rođenja

VII. Ćula vagga — Manje poglavlje

VIII. Pataligamiya vagga — Poglavlje o selu Patali