Theravāda budističko društvo

Ud I.1: Bodhi sutta (1)

Udana I.1

Bodhi sutta
Probuđenje (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi, ubrzo po probuđenju boravio kraj Uruvele, na obali reke Neranđare, u podnožju drveta probuđenja. I tom prilikom je sedeo sedam dana bez prekida, doživljavajući blaženstvo oslobođenosti. Posle sedmog dana, izašavši iz koncentracije, u prvoj trećini noći, Blaženi pomno razmotri uslovljenost nastanka na ovaj način:

Kada je ovo, onda je i ono.
Kad nastaje ovo, nastaje i ono.

Drugim rečima:

Iz neznanja nastaju izrazi volje.
Iz izraza volje nastaje svest.
Iz svesti nastaju ime-i-lik.
Iz imena-i-lika nastaju šest područja čula.
Iz šest područja čula nastaje kontakt.
Iz kontakta nastaje osećaj.
Iz osećaja nastaje želja.
Iz želje nastaje prijanjanje.
Iz prijanjanja nastaje bivanje.
Iz bivanja nastaje rađanje.
Iz rađanja nastaju starost i smrt, jad, nevolja, bol, žalost i očaj.
Tako nastaje čitav ovaj okean nespokojstva i patnje.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Kako pojavne stvari postaju sve jasnije
bramanu — prilježnom, zadubljenom —
sve njegove sumnje nestaju
kad uvidi ono što im je uzrok


Videti takođe: Ud I:2; Ud I:3.