Theravāda budističko društvo

Ud I.6: Maha-Kassapa sutta

Udana I.6

Mahā-Kassapa sutta
O Mahā-Kassapi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženio boravio u Rāđagahi, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. A u to vreme poštovani Mahā-Kassapa je boravio u Pipali pećini, u mukama, u bolovima, ozbiljno bolestan. Onda, nešto kasnije, bolovi mu malo uminuše. I kad mu bolovi uminuše, javi mu se misao: "Kako bi bilo da odem do Rāđagahe u prošnju hrane?"

A u to vreme petsto božanstava priželjkivalo je da im se pruži šansa da daruju poštovanog Mahā-Kassapu. No, poštovani Mahā-Kassapa, ostavljajući po strani tih petsto božanstava, rano ujutro stavi na sebe svoj ogrtač, uze posudu za hranu i ode do Rāđagahe da među siromašnima prosi hranu, među ubogima, među tkačima. I Blaženi vide da je poštovani Mahā-Kassapa otišao do Rāđagahe da među siromašnima prosi hranu, među ubogima, među tkačima.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Bez obaveza prema ikome,
nepoznat, uvežban,
ustaljen u onome što je suština,
nerazdiran strastima,
mržnje stišane:
takvoga nazivam ja
bramanom.