Theravāda budističko društvo

Ud II.3: Danda sutta

Udana II.3

Danda sutta
Štap


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, manastiru Anāthapindike. I u to vreme velika grupa dečaka, na putu između Sāvatthija i Đetinog gaja, tukla je štapovima jednu zmiju. I rano ujutro Blaženi, obukavši svoj ogrtač i uzevši posudu, krete u Sāvatthi u prošenje hrane. On ugleda veliku grupu dečaka, na putu između Sāvatthija i Đetinog gaja, kako štapovima tuku zmiju.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Ko god se štapa lati
radi bića što spokoj traže,
kad on sam bude za spokojstvom tragao,
neće ga naći ni posle smrti.

Ko god se štapa ne laća
radi bića što spokoj traže,
kad on sam bude za spokojstvom tragao,
naći će ga i posle smrti.