Theravāda budističko društvo

Ud II.8: Suppavasa sutta

Udana 2.8

Suppavasa sutta
Govor Supavasi


Prevod Ninoslav Molnar
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Kundiji u Kunditanjinom gaju. Tom prilikom je Supavasa, kći Kolije, bila trudna sedam godina [1] i već sedam dana joj je trajao mučan porođaj. Međutim, iako je ona doživljavala vrlo jake i oštre bolove, njen um je bio okupiran samo ovim mislima: ''Blaženi je uistinu potpuno Probuđeni, koji poučava Dhammu radi napuštanja patnje poput ove; zajednica učenika Blaženog je zaista na pravom putu koji vodi napuštanju patnje poput ove; nibbana je zaista savršeno blaženstvo, gde ovakva patnja više ne postoji.''

Onda Supavasa, Kolijina kći, reče svom suprugu: ''Dođi, gospodaru, otidi do Blaženog i priđi mu u moje ime, pokloni mu se do nogu, upitaj ga kako ga služi zdravlje, snaga, pa mu reci: 'Supavasa, Kolijina kći, poštovani gospodine, poklanja se Blaženom do njegovih nogu i upita Blaženog kako ga služi zdravlje i snaga…' pa mu onda reci: 'Supavasa, poštovani gospodine je trudna već sedam godina i već sedam dana joj traje mučan porođaj. Međutim, iako ona doživljava vrlo jake i oštre akutne bolove, njen um je okupiran samo ovim mislima: ''Blaženi je uistinu potpuno Probuđeni, koji poučava Dhammu u cilju napuštanja patnje poput ove; zajednica učenika Blaženog je zaista na pravom putu koji vodi napuštanju patnje poput ove; nibbana je zaista savršeno blaženstvo, gde ovakva patnja više ne postoji.'' ' ''

''Dobro'' odgovori Kolijin sin [2] Supavasi, i otide Blaženom, pokloni se i sede sa strane. Sedeći tako obrati se Blaženom: ''Supavasa, Kolijina kći, poštovani gospodine, poklanja se Blaženom do njegovih nogu i upita Blaženog kako ga služi zdravlje i snaga… 'Supavasa, poštovani gospodine je trudna već sedam godina i već sedam dana joj traje mučan porođaj. Međutim, iako ona doživljava vrlo jake i oštre akutne bolove, njen um je okupiran samo ovim mislima: 'Blaženi je uistinu potpuno Probuđeni, koji poučava Dhammu u cilju napuštanja patnje poput ove; zajednica učenika Blaženog je zaista na pravom putu koji vodi napuštanju patnje poput ove; nibbana je zaista savršeno blaženstvo, gde ovakva patnja više ne postoji.' ''

''Neka Supavasa, Kolijina kći bude dobro i neka na svet donese zdravog sina.''

(Kada Blaženi ovo izusti, Supavasa, Kolijina kći, ozdravi i na svet donese zdravog sina.)

Kolijin sin reče ''Neka tako bude, poštovani gospodine'', i zadovoljan i zahvalan Blaženom na njegovim rečima, ustade sa svog sedišta, pokloni se Blaženom i obilazeći ga sa desne strane ode kući.

Tada Kolijin sin vide da je Supavasa ozdravila i na svet donela zdravog sina i onda pomisli: ''Doista je to predivno, doista je to čudesno, ta Tathāgatina nadljudska moć! Kada je Blaženi izgovorio one reči, Supavasa je ozdravila i na svet donela zdravog sina.'' I on je bio oduševljen i vrlo srećan.

Tada Supavasa reče svom suprugu: ''Dođi, gospodaru, otidi do Blaženog i priđi mu u moje ime, pokloni mu se do nogu, pa mu reci: 'Supavasa, Kolijina kći, poštovani gospodine, poklanja se Blaženom do njegovih nogu' pa mu onda reci: 'Supavasa, poštovani gospodine je bila trudna sedam godina i sedam dana joj je trajao mučan porođaj. Ona je sada dobro i na svet je donela zdravog sina. Ona poziva monahe da narednih sedam dana budu njeni gosti na ručku. Molim poštovanog gospodina da da pristanak da Supavasa pripremi sedam obroka za Blaženog i monahe.' ''

''Dobro'' odgovori Kolijin sin Supavasi i otide Blaženom, pokloni se i sede sa strane. Sedeći tako obrati se Blaženom: ''Supavasa, Kolijina kći, poštovani gospodine, poklanja se Blaženom do njegovih nogu' pa mu onda reci: 'Supavasa, poštovani gospodine je bila trudna sedam godina i sedam dana joj je trajao mučan porođaj. Ona je sada dobro i na svet je donela zdravog sina. Ona poziva monahe da narednih sedam dana budu njeni gosti na ručku. Molim poštovanog gospodina da da pristanak da Supavasa pripremi sedam obroka za Blaženog i monahe.''

U to vreme jedan svetovni sledbenik je pozvao monahe na čelu sa Budom da budu njegovi gosti na ručku, i taj svetovni sledbenik je bio sledbenik poštovanog Mahamogalane. Onda Blaženi pozva poštovanog Mahamogalanu i reče: ''Dođi, Moggallāna, otidi do svetovnog sledbenika pa mu reci: 'Prijatelju, Supavasa, Kolijina kći poziva monahe na čelu sa Budom, da budu njeni gosti na ručku narednih sedam dana. Dozvoli Supavasi da posluži njenih sedam obroka.' Tvoj sledbenik može da nas posluži nakon toga.''  

''Vrlo dobro, poštovani gospodine,'' odgovori poštovani Mahamogalana Blaženom i otide to svog svetovnog sledbenika pa mu ponovi sve ono što je Blaženi rekao.

''Ako, poštovani gospodine, plemeniti Mahamogalana meni osigura tri stvari – bogatstvo, život i veru – onda neka Supavasa posluži sedam obroka, a ja ću svoje obroke poslužiti nakon toga.''

''Dve od tih stvari, prijatelju, ja mogu da ti osiguram, bogatstvo i život; ali što se vere tiče, ti sam moraš za to da se pobrineš.''

''Ako, poštovani gospodine, plemeniti Mahamogalana meni garantuje ze dve stvari, bogatstvo i život, ja pristajem da Supavasa posluži njenih sedam obroka. Ja ću svoje poslužiti nakon toga.''

Onda poštovani Mahamogalana, dobivši pristanak od svetovnog sledbenika, pristupi Blaženom i reče: ''Moj svetovni sledbenik je dao pristanak, poštovani gospodine. Dozvoli Supavasi da posluži njenih sedam obroka. On će svoje poslužiti nakon toga.''

Tako je Supavasa, Kolijina kći, sopstvenim rukama, služila monahe na čelu sa Budom raskošnom i probranom hranom narednih sedam dana. I pokazala je svom sinu kako da se pokloni Blaženom i monasima i na taj način iskaže poštovanje. Onda poštovani Sāriputta reče detetu: ''Dete, da li si dobro? Da li si zdrav? Imaš li ikakvih bolova?''

''Kako, Sāriputta, poštovani gospodine, da budem dobro? Kako da budem zdrav? Proveo sam sedam godina u krvavom kotlu.'' [3]

Onda Supavasa, razmišljajući ''Moj sin vodi razgovor sa monahom kome u shvatanju Dhamme nema premca'', bi zadovoljna i oduševljena i postade obuzeta srećom i radošću. Tada Blaženi reče Supavasi: ''Da li želiš još jednog sina poput ovog?''

''Želim, Blaženi, kad bih mogla da imam još sedam ovakvih sinova!''

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Nelagodnost prikrivena u zadovoljstvu,
Napuštenost prikrivena u ljubavi,
Bol prikriven u užitku,
Satiru nepažljive.  


Beleške

[1] Komentar navodi da se ''sedam godina'' odnosi na seriju pobačaja koje je Supavasa imala. [Natrag]

[2] ''Kolijin sin'' i ''Kolijina kći'' označavaju pripadnost ovo dvoje supružnika plemićkom staležu kralja Kolije, a ne međusobno srodstvo. [Natrag]

[3] tj. u materici. Dete je kasnije postalo Starac Savali. Njegova sposobnost da kao tek rođena beba govori samo je jedan u nizu podviga koje je iskazao.  [Natrag]