Theravāda budističko društvo

Ud III.10: Loka sutta

Udana III.10

Loka sutta
Pogled na svet

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi, neposredno posle probuđenja — boravio u Uruveli, na obali reke Neranđare, u hladu drveta bodi, drveta probuđenja — i sedeo je u hladu bodi drveta sedam dana bez prekida, obuzet blaženstvom oslobođenja. Na kraju sedmog dana, pošto je izašao iz koncentracije, pogleda on ovaj svet okom Probuđenoga. I učinivši to vide živa bića kako gore mnogim vatrama, izazvanim strašću, odbojnošću i obmanutošću. Shvatajući značenje ovoga, Blaženi bi nadahnut da izrekne sledeće stihove::

Ovaj svet gori.
Razdiranost kontaktima čula,
ta se bolest zove "sopstvo".
Čime god da tumačimo [stvari],
uvek je drugačije.
Postavši drugačiji,
ovaj svet se održava nastajanjem
pogođen je nastajanjem
a ipak se ushićujemo
upravo tim nastajanjem.
Gde je ushićenje
tamo je i strah.
Čega se neko plaši to je mučno.
Ovaj svetački život živi se 
radi prestanka nastajanja.

Koji god sveštenici ili askete da kažu da se oslobođenje od nastajanja postiže uz pomoć nastajanja, za njih kažem da se nisu izbavili od nastajanja.

I koji god sveštenici ili askete da kažu da se oslobođenje od nastajanja postiže uz pomoć ne-nastajanja, za njih kažem da se nisu izbavili od nastajanja.

Ova patnja nastaje
od svega čega se mašimo.
S okončanjem svakog prijanjanja/novih priliva.
prestaje i patnja.
Pogledaj ovaj svet:
bića, pogođena dubokim neznanjem,
ostaju neoslobođena
užitka u onome što je nastalo.
Svi nivoi nastajanja bilo gde,
na bilo koji način
jesu nepostojani, bolni, podložni promeni.
Sagledavši to — u trenutku dok se odigrava —
sa ispravnim uvidom,
napuštamo žeđ za nastajanjem,
ne ushićujemo se ne-nastajanjem.
Iz potpunog iskorenjivanja žeđi
dolazi gašenje i nestanak bez ostatka:
Oslobođenost.
Za oslobođenog monaha,
kog ne muči prijanjanje/novi prilivi,
nema novih života.
Savladao je Maru,
dobio bitku.
Otišavši izvan svih nivoa bivanja,
on je Takav.