Theravāda budističko društvo

Ud III.2: Nanda sutta

Udana III.2

Nanda sutta
O Nandi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. I u to vreme poštovani Nanda — brat Blaženog, sin njegove tetke — reče velikoj grupi monaha: "Ne uživam u ovom svetačkom životu, prijatelji moji. Ne mogu da izdržim svetački život. Dižem ruke od vežbanja. Vratiću se svetovnom životu."

Tada jedan od monaha ode do Blaženog i, sitgavši, pokloni mu se, sede sa strane. Dok je tako sedeo, reče on Blaženom. "Gospodine, poštovani Nanda — brat Blaženog, sin njegove tetke — rekao je velikoj grupi monaha: "Ne uživam u ovom svetačkom životu, prijatelji moji. Ne mogu da izdržim svetački život. Dižem ruke od vežbanja. Vratiću se svetovnom životu."

Tada Blaženi reče tome monahu: "Idi, monaše. U moje ime pozovi Nandu ovim rečima: 'Učitelj te poziva, prijatelju moj'."

"Kako vi kažete gospodine", odgovori monah i, zaputi se do poštovanog Nande. Kad je stigao reče mu: "Učitelj te poziva, prijatelju moj".

"Kako ti kažeš, prijatelju moj", odgovori poštovani Nanda. Onda on ode do Blaženog i, sitgavši, pokloni mu se, sede sa strane. Dok je tako sedeo, reče mu Blaženi: "Je li istina, Nanda, da si rekao velikoj grupi monaha: "Ne uživam u ovom svetačkom životu, prijatelji moji. Ne mogu da izdržim svetački život. Dižem ruke od vežbanja. Vratiću se svetovnom životu?"

"Da, gospodine."

"Ali zašto, Nanda, ne uživaš u svetačkom životu?"

"Gospodine, dok sam napuštao dom, jedna devojka iz plemena Sakja, pogledala me je u prolazu, kose poluočešljane i rekla: 'Požuri natrag, gospodaru'. Sećajući se toga, ne uživam u svetačkom životu. Ne mogu da izdržim svetački život. Dižem ruke od vežbanja. Vratiću se svetovnom životu?"

Tada, uzevši Nandu za ruku — u trenu, kao kada bi snažan čovek naglo ispružio ruku ili naglo savio ruku — nestade Blaženi iz Đetinog gaja i pojavi se među božanstvima Tavatimsa neba. U to vreme se 500 prekrasnih nimfi okupilo da dočekaju Saku, gospodara bogova. A Blaženi reče poštovanom Nandi: "Nada, vidiš li onih 500 prekrasnih nimfi?"

"Da, gospodine."

"Šta misliš, Nanda: ko je lepši, šarmantniji, zavodljiviji — devojka iz plemena Sakja ili 500 prekrasnih nimfi?"

"Gospodine, upoređena sa 500 prekrasnih nimfi devojka iz plemena Sakja je poput oprljenog majmuna, sa odsečenim ušima i nosom. Nije im ni prineti. Ne može se sa njima uopšte porediti. ovih 500 prekrasnih nimfi su lepše, šarmantnije, zavodljivije."

"Tada uživaj, Nanda. Uživaj! Ja ti garantujem da ćeš dobiti tih 500 prekrasnih nimfi."

"Ako mi Blaženi garantuje da ću dobiti tih 500 prekrasnih nimfi, onda ću uživati vodeći svetački život pod vođstvom Blaženog."

Tada, uzevši Nandu za ruku — u trenu, kao kada bi snažan čovek naglo ispružio ruku ili naglo savio ruku — nestade Blaženi među božanstvima Tavatimsa neba i pojavi se u Đetinom gaju. Monasi tada čuše: "Kažu da poštovani Nanda — brat Blaženog, sin njegove tetke — vodi svetački život samo radi nimfi. Kažu da mu Blaženi garantuje da će dobiti 500 prekrasnih nimfi."

Tada monasi koji su bili prijatelji poštovanog Nande krenuše okolo da šire glas, označavajući ga kao prevaranta: "Naš prijatelj Nanda je, kažu, prevarant. On vodi svetački život samo radi nimfi. Blaženi mu garantuje da će dobiti 500 prekrasnih nimfi."

Tada poštovani Nanda — ponižen, osramoćen i zgađen nad tim da ga monasi koji su mu prijatelji označavaju kao prevaranta — otide u osamu, sabran, marljiv i odlučan. Ubrzo on stiže i ostade na krajnjem cilju svetačkog života zbog kojeg najbolji mladići odlaze u beskućnike, ostvarujući ga i saznajući ga za sebe ovde i sada. Znao je: "Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, izvršen zadatak. Posle ovoga ništa više ne preostaje da se učini." I poštovani Nanda postade jedan od arahanta.

Tada jedna boginja, u sred noći, svojim sjajem obasjavši čitav Đetin gaj, priđe Blaženom. Stigavši, poklonivši mu se, stade sa strane. Dok je tako stajala, reče ona Blaženom: "Gospodine, poštovani Nanda — brat Blaženog, sin njegove tetke — okončavši mentalne izlive, stiže i ostade u stanju svesti bez mentalnih izliva i s punim uvidom, ostvarujući ga i saznajući ga za sebe ovde i sada."

Tada, kada je noć minula, poštovani Nanda otide do Blaženog i, stigavši, pokloni mu se, sede sa strane. Dok je tako sedeo, reče on Blaženom: "Gospodine, u vezi sa garancijom Blaženog da ću dobiti 500 prekrasnih nimfi, ja ovde oslobađam Blaženog takve obaveze."

"Nanda, prozrevši tvoju svest svojom svešću, shvatio sam da si 'okončavši mentalne izlive, stigao i ostao u stanju svesti bez mentalnih izliva i s punim uvidom, ostvarujući ga i saznajući ga za sebe ovde i sada." Kada je tvoj um, zahvaljujući odsustvu prijanjanja, bio oslobođen mentalnih izliva, tada sam i ja bio oslobođen toga obećanja."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Onaj ko je prešao preko gliba,
iščupao trn senzualnosti,
dostigao kraj obmane,
jeste monah neuznemiren
ni blaženstvom ni bolom.