Theravāda budističko društvo

Ud III.6: Pilindavaććha sutta

Udana 3.6

Pilindavaććha sutta
Braman Pilindavaććha


Prevod Ninoslav Molnar
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Ovako sam čuo. Jednom zgodom Blaženi je boravio blizu Rāđagahe u bambusovom gaju gde se hrane veverice. Tom prilikom je poštovani Pilindavaćća počeo da naziva monahe izgnanicima. Tada nekoliko monaha otidoše do Blaženog, pokloniše se, sedoše sa strane pa rekoše: ''Poštovani gospodine, poštovani Pilindavaććha ide unaokolo i naziva monahe izgnanicima.''

Tada se Blaženi obrati jednom od monaha: ''Priđi, monaše, idi i u moje ime kaži monahu Pilindavaććhi, 'Prijatelju Pilindavaććha, učitelj te poziva.' ''

''Vrlo dobro poštovani gospodine'', odgovori taj monah Blaženom i ode do poštovanog Pilindavaćće pa mu reče: ''Prijatelju Pilindavaććha, učitelj te poziva.''

''Vrlo dobro, prijatelju'', odgovori poštovani Pindavaććha i otide Blaženom, pokloni mu se i sede sa strane. Tada se Blaženi obrati poštovanom Pillindavaććhi: ''Da li je istina, Vaććha, da ideš unaokolo i nazivaš monahe izgnanicima?''

''Da, poštovani gospodine.''

Tada Blaženi, uvidevši Pilindavaććhine prošle živote, reče monasima: ''Nemojte da budete uvređeni i ljuti na monaha Vaććhu. Nije njegova krivica što on ide unaokolo i naziva monahe izgnanicima. Pet stotina prošlih života, bez prekida, se monah Vaććha rađao u brahmanskoj kasti pa je tokom tog dugog perioda navikao da druge ljude naziva izgnanicima. To je razlog zbog koga Vaććha ide unaokolo i naziva monahe izgnanicima.''

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

U onome u kome laži ni sujete nema,
Ko je pohlepe oslobođen, nesebičan i obestrašćen,
Pobedio mržnju i uništio prljavštinu,
On je brahman, on je pustinjak, on je monah.