Theravāda budističko društvo

Ud III.7: Kassapa sutta

Udana III.7

Kassapa sutta
O Mahakasapi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, kod Hranilišta za veverice. A u to vreme poštovani Mahakasapa je boravio u Pipali pećini, sedeći sedam dana bez promene položaja, u zadubljenju. A kad je prošlo sedam dana, povrati se on iz zadubljenja. I dok je to radio javi mu se misao: "Šta ako odem do Rāđagahe u prošenje hrane?"

A u to vreme 500 božanstava vrebalo je priliku da daruju hranu poštovanom Mahakasapi. No poštovani Mahakasapa, odbivši ponudu tih 500 božanstava, u rano jutro obuče ogrtač i, nosivši svoju zdelu, otide do Rāđagahe u prošenje hrane.

A u to vreme Saka, kralj bogova, požele da daruje hranu poštovanom Mahakasapi. Tako se preruši u tkača što radi na razboju, a Suđata, njegova pratilja, dopunjavala je čunak. I dok je poštovani Mahakasapa išao od kuće do kuće proseći hranu po Rāđagahi, stiže on i do Sakinog doma. Saka ga još izdaleka ugleda kako dolazi i, videvši ga, izađe pred kuću da ga pozdravi. Uzevši mu zdelu iz ruku, uđe on u kuću, zahvati kuvanog pirinča iz lonca, napuni zdelu i vrati je poštovanom Mahakasapi. U tom daru beše i mnogo vrsta karija, mnogo vrsta sosova. 

Misao je javi poštovanom Mahakasapi: "Koje ovo biće sa takvim natprirodnim moćima?" I druga misao mu se javi: "To je Saka, kralj deva, zar ne?" Shvatajući to, reče on Saki: "Je li to posao za tebe, Kosija?[1] Nemoj ovo više nikada da činiš."

"I nama su potrebne zasluge, poštovani Kasapo. I nama su potrebne zasluge."

Tada, poklonivši se poštovanom Mahakasapi i obišavši ga tri puta, Saka se diže u vazduh i, lebdeći, uzviknu tri puta:

"O milodar, nenadmašni milodar, tako primeren Kasapi!"
"O milodar, nenadmašni milodar, tako primeren Kasapi!"
"O milodar, nenadmašni milodar, tako primeren Kasapi!"

Blaženi ču ovo svojom božanskom moći slušanja na daljinu, koja prevazilazi ljudsku moć.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Monah što ide u prošnju
da isprosi hranu za sebe, ne i za druge:
bogovi se klanjaju onome ko je takav
smiren i uvek sabran


Beleška

[1] Kosija — "Sova" — jeste ime plemena iz kojeg potiče Saka. [Natrag]