Theravāda budističko društvo

Ud VIII.4: Nibbana sutta

Download PDF

Udana VIII.4

Nibbana sutta
Potpuno oslobođenje (4)

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme Blaženi je upućivao, podsticao, bodrio i ohrabrivao monahe svojim govorima o Dhammi, čija je tema bilo oslobađanje. Monasi — prijemčivi, pažljivi, potpuno skoncentrisani — slušali su govor o Dhammi.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Onaj ko zavisi koleba se. Onaj ko ne zavisi ne koleba se. Pošto nema kolebanja, postoji smirenost. Pošto postoji smirenost, želje nema. Pošto nema želje, nema dolaženja i odlaženja. Pošto nema dolaženja i odlaženja, nema nestajanja i nastajanja. Pošto nema nastajanja i nestajanja, nema ovde, nema tamo, a ni onoga između ta dva. To, samo to, jeste kraj patnje.


Videti takođe: Ud VIII:1; Ud VIII:2; Ud VIII:3.