Theravāda budističko društvo

SN II.3 Magha sutta

Samyutta nikāya II.3

Māgha sutta
Māgha


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. I tada, kada je noć već poodmakla, mlado božanstvo po imenu Māgha, izvanredne lepote i osvetlivši čitav Đetin gaj, dođe do Blaženog. Kada je stigao, pokloni se on Blaženom, stade sa strane, te se ovako obrati Blaženom u stihovima:

"Šta to kad ubijemo, spavamo mirno?
Šta to kad ubijemo, ne žalimo?
Koja je to jedna stvar, Gotamo,
čije ubijanje ti opravdavaš?"

[Blaženi:]

"Kad bes ubijemo, spavamo mirno.
Kad bes ubijemo, ne žalimo.
Ubijanje besa, o bramanu,
sa njegovim otrovnim korenom i slatkim vrhom:
to je ubijanje koje plemeniti hvale,
jer kada ga ubijemo, ne žalimo."