Theravāda budističko društvo

Samyutta nikāya II.6

Kamada sutta
Kamadina tužbalica


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


[Kamada:]

Teško je to učiniti, gospodine,
to je jako teško učiniti!

[Buddha:]

Pa ipak, drugi čine ono što je teško,
oni koji sebe ustale u vrlini.
Jer onoga ko napusti dom,
zadovoljenost stiže, a onda i radost.

[Kamada:]

Tako je teško zadobiti, gospodine,
tu zadovoljenost o kojoj govorite!

[Buddha:]

Pa ipak, drugi postižu ono što je teško zadobiti,
oni što se ushićuju smirenim umom.
Njihov um se, dan i noć,
ushićuje svojim napretkom.

[Kamada:]

Tako je teško krotiti, gospodine,
taj um o kojem govorite!

[Buddha:]

Pa ipak, drugi krote ono što je ukrotiti teško,
oni što se raduju smirenju čula.
Raskinuvši mrežu preporađanja,
plemeniti, Kamada, napreduju.

[Kamada:]

Tako je teško ići, gospodine,
tim pute što toliko je neravan!

[Buddha:]

Pa ipak, Kamada, napreduju
putevimam, i neravnim i ravnim.
Oni što su neoplemenjeni padaju
na glavu kada put postane neravan.
Ali za plemenite put je ravan
— jer plemeniti ravnaju ono što neravno jeste!


Beleška

Ova žalosna jadikovka božanstva Kamade o teškoćama budističkog vežbanja poznata je skoro svakome ko se odlučio na monaški život. Buda svojim odgovorima ohrabruje Kamadu da prevlada svoje slabosti i nađe plemenitost duha u sebi kako bi sledio put. On ga podseća da su i drugi činili, zadobili i krotili tamo gde on nailazi na tolike poteškoće i sve što mu nedostaje jeste upornost, herojska odlučnost da ide napred uprkos preprekama.