Theravāda budističko društvo

Samyutta nikāya III.17

Appamāda sutta
Prilježnost


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Kraj Sāvatthija. Dok je sedeo sa strane, Pasenadi, kralj Kosale, reče Blaženom: "Postoji li gospodine, ijedna stvar koji osigurava obe vrste dobra – dobro u sadašnjem životu i ono koje pripada budućem životu?"

"Postoji jedna stvar, veliki kralju, koja osigurava obe vrste dobra – dobro u sadašnjem životu i ono koje pripada budućem životu."

"A koja je, poštovani gospodine, ta stvar?"

"Prilježnost, veliki kralju. Baš kao što stope svih živih bića mogu biti obuhvaćene stopom slona i slonovska stopa se označava kao prva među njima po svojoj veličini, baš tako je i prilježnost ona stvar koja osigurava obe vrste dobra – dobro u sadašnjem životu i ono koje pripada budućem životu.. [1]

Onome ko priželjkuje dug život i zdravlje,
lepotu, nebesa i plemenito poreklo,
najveća zadovoljstva, jedno za drugim
mudri savetuju prilježnost
u činjenju dobrih dela.

Mudrac koji je prilježan,
osigurava sebi dve vrste dobra:
dobro vidljivo već u ovome životu
i dobro u životu što tek sledi.
Ko je postojan, te tako dobrim sebe obezbedi,
njega mudracem nazivaju.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar za SN objašnjava appamāda kao kārāpaka-appamāda, "aktivirajuća prilježnost", za koju podkomentar za SN kaže da je prilježnost koja nas motiviše da činimo tri vrste dobrih dela: davanje, vrlina i meditacija. Komentar za SN: Prilježnost, iako profana, još uvek ima glavnu ulogu, čak i među uzvišenim stanjima, kao što su zadubljenja ili četiri puta i ploda probuđenja, zato što je upravo ona uzrok koji ih omogućuje. [Natrag]