Theravāda budističko društvo

SN XII.1: Patićća-samuppada sutta

Samyutta nikāya XII.1

Patićća-samuppada sutta
Uslovljeni nastanak


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Jetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi".

"Da, gospodine", odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

"Monasi, podučiću vas uslovljenom nastanku. Poslušajte i dobro pazite, a ja ću vam govoriti." "Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Šta je to, monasi, uslovljeni nastanak? Sa neznanjem (avijjā) kao uslovom, monasi, [nastaju] izrazi volje (sankhāra); sa izrazima volje kao uslovom svest (viññāna); sa svešću kao uslovom ime-i-lik (nāma-rūpa); sa imenom-i-likom kao uslovom šest područja čula (salāyatana); sa šest područja čula kao uslovom kontakt (phassa); sa kontaktom kao uslovom osećaj (vedanā); sa osećajem kao uslovom žudnja (tanhā); sa žudnjom kao uslovom vezivanje (upādāna), sa vezanošću kao uslovom postojanje (bhavo), sa postojanjem kao uslovom rođenje (jāti), sa rođenjem kao uslovom nastaju starost i smrt, tuga, naricanje, patnja, jad i očaj (jarā-maranam soka-parideva-dukkha-domanass-upāyāsā). To je poreklo čitavog ovog okeana patnje. Ovo se, monasi, naziva uslovljenim nastankom.

Ali sa potpunim nestankom neznanja sledi i nestanak izraza volje; sa nestankom izraza volje nestanak svesti, sa nestankom svesti nestanak imena-i-lika; sa nestankom imena-i-lika nestanak šest područja čula; sa nestankom šest područja čula nestanak kontakta; sa nestankom kontakta nestanak osećaja; sa nestankom osećaja nestanak žudnje; sa nestankom žudnje nestanak vezanosti; sa nestankom vezanosti nestanak postojanja; sa nestankom postojanja nestanak rođenja; sa nestankom rođenja nestaju starost i smrt, tuga, naricanje, patnja, jad i očaj. Tako nestaje čitav ovaj okean patnje.

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.