Theravāda budističko društvo
Download PDF

Samyutta nikāya XLV.158

Nāvā sutta
Brod


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Monasi, zamislite trgovački brod čija je oplata načeta jer je u vodi proveo šest meseci. [1] A onda ga izvuku na obalu tokom zime, te tu oplatu dalje nagrizu vetar i sunce. Šibana kišom iz gustog oblaka, ta oplata bi se lako raspala i istrulila. Isto tako, monasi, kada monah razvija i neguje plemeniti osmostruki put, njegovi se okovi lako raspadnu i istrule.

A kako to? Tako što, monasi, monah, razvija ispravno razumevanje… ispravnu koncentraciju, zasnuvanu na osami, odsustvu strasti i prestanku, sazrevanju u oslobođenju. Na taj način, monasi, monah razvija i neguje plemeniti osmostruki put, tako da se njegovi okovi lako raspadnu i istrule.


Beleška

[1] Komentar za SN: Baš kao što morska voda izjede oplatu broda, isto se tako dešava za monahovim okovim kad ode u beskućnike, proučava Učenje i diskutuje o njemu za znalcima. Vreme koje brod provede na suvom je isto kao vreme koje monah, odabravši objekat meditacije, provede u šumi. Slično sušenju oplate zbog vetra i sunca preko dana jeste i sušenje žudnje zahvaljujući znanju uvida. Slično kiši koja lije iz oblaka jeste znanje o putu probuđenja. Slično truljenju i raspadanju oplate jeste i dostizanje ploda probuđenja. [Natrag]