Theravāda budističko društvo

SN XXXV.85: Suñña sutta

Download PDF

Samyutta nikāya XXXV.85

Suñña sutta
Ništa


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Tada poštovani Ānanda otide do Blaženog i, stigavši, poklonii mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo, reče on Blaženom: "Potovani gospodine, ovako je rečeno: 'Ovaj svet je ništa, ovaj svet je ništa'. Zašto je rečeno, gospodine: 'Ovaj je svet ništa'?"

"Ānanda. tako je rečeno zato što je on ništa i po sebi i za sebe. [1] A šta je to ništa i po sebi i za sebe? Oko je, Ānanda, ništa i po sebi i za sebe. Oblici su ništa i po sebi i za sebe. Svest o viđenom je ništa i po sebi i za sebe. Kontak oka i viđenog je ništa i po sebi i za sebe… Uvo je ništa… Nos je ništa… Jezik je ništa… Telo je ništa… Um je ništa i po sebi i za sebe… Ideje… Svest o idejama… Kontakt uma i ideja je ništa i po sebi i za sebe. I koji god osećaj da se javi na osnovu tog kontakta, bilo da je prijatan, bolan, ni-bolan-ni-prijatan, i on je ništa i po sebi i za sebe. Zato je rečeno: 'ovaj je svet ništa'."


Beleška

[1] I objektivno i subjektivno. [Natrag]