Theravāda budističko društvo
Download PDF

Dobrodošli!

Theravāda budističko društvo Srednji put je kao neprofitno udruženje građana osnovano 21. marta 2009. godine u Novom Sadu. Ciljevi društva su da doprinese upoznavanju i boljem razumevanju izvornog Budinog učenja kod nas, onako kako ga prenosi theravāda budistička tradicija. Cilj takvog proučavanja i prakse jeste unapređivanje psihofizičkog stanja ličnosti, zdravlja i kreativnosti, kvaliteta života i socijalne harmonije, kroz integraciju budističkih psiholoških principa u svakodnevni život.

Delujući u tom pravcu, Društvo izdaje knjige i organizuje javna predavanja i kurseve meditacije, pod vođstvom iskusnih monaha. U tome veliku pomoć dobija kroz svoju povezanost sa Aruna Ratanagiri i Oxford Budda Vihara budističkim manastirima u Velikoj Britaniji. Oni pripadaju takozvanoj tajlandskoj šumskoj tradiciji, kako je prezentovana u učenjima velikih savremenih učitelja kao što su Ađahn Ča i Ađahn Sumedho.

Članstvo u Srednjem putu je otvoreno za sve one koji prihvate Statut društva i u njemu navedene ciljeve, kao i način rada i odlučivanja. Društvo okuplja članove iz više gradova u Srbiji i van nje. Ukoliko ste zainteresovani da nam se pridružite, molimo vas da popunite pristupnicu i pošaljite je na budizam@yahoo.com


Intervju: Branko Kovačević
predsednik Društva "Srednji put"