Theravāda budističko društvo

Ađan Brahmavamso

 


Poduka za Bāhiyu
Osnovni metod meditacije