Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Knjige i časopisi

Ađahn Sumedho: Četiri plemenite istine
Ova knjiga sačinjena je na osnovu govora poštovanoga Ađan Sumeda o ključnoj tački Budinog učenja: da čovek svoju nesreću može prevazići duhovnim sredstvima. Ovo učenje izloženo je kroz Budine četiri plemenite istine, prvi put formulisane 528. godine pre naše ere u Parku jelena u Sarnatu blizu Varanasija i u budističkom svetu sačuvanim do današnjeg dana.
Ađahn Sumedho: Sada je znanje
Mudrost ne znači imati mnogo znanja o ovome svetu; ne moramo da idemo na univerzitet i gomilamo informacije o svetu da bismo bili mudri. Mudrost znači znati prirodu stanja dok ih doživljavamo. Ona znači ne biti ulovljen u reakcije ili uplitanje u stanja našeg tela i uma, po navici, iz straha, brige, sumnje, pohlepe i tako dalje.
Ađahn Munindo: Neočekivana sloboda
Kakvo je stanje uma pre nego što se javi žudnja. On je zapravo sasvim u redu, zar ne? Um koji ne uznemirava bilo kakva žudnja je smiren. Tek kada žudnja počne da raste osetimo svrab; ali ako se odmah počešemo, ako odmah zadovoljimo tu žudnju, propustićemo priliku da zapazimo koliko žudnja može da bude iritirajuća. Kada ona nama potpuno vlada, propuštamo da vidimo šta je ona zapravo — samo pokret unutar svesti, talas na površini okeana.
Ađahn Munindo: Nadahnuća Dhammapade
Namera mi je bila da deleći svoja lična razmišljanja na ovaj način možda ohrabrim druge da i sami isprobaju svoju sposobnost kontemplacije. Postoji tendencija među onima koji praktikuju budizam na Zapadu, da pokušavaju da pronađu mir i razumevanje tako što će zaustaviti tok misli. Iako nam upravo Buda kaže da tek uz pomoć yoniso manasikara ili mudrog promišljanja uviđamo pravu prirodu svog uma, a ne tako što će on prestati da razmišlja.
Šravasti Dhammika: Dobra pitanja — dobri odgovori
Pre nekih 18 godina grupa budističkih učenika sa singapurskog univerziteta došla je kod mene i požalila se da često imaju problema da odgovore na pitanja o budizmu koja im razni ljudi postavljaju. Zamolio sam ih da mi daju primere takvh pitanja i oni su to i učinili. Bio sam šokiran da pametni, dobro obrazovani mladi budisti znaju toliko malo o svojoj religiji i imaju toliko problema da je objasne drugima.
 dhammika-uvod-u-meditacijuŠravasti Dhammika: Uvod u meditaciju
Verujem da najbolja polazna tačka za govor o ovoj temi jeste razmatranje razloga zbog kojih neko želi da praktikuje meditaciju. Vrlo je važno da u svojoj glavi sasvim jasno razlučimo zašto uopšte želimo da meditiramo. Razlog zbog kojem kažem da je ovo važno leži u tome što postoje mnoge vrste meditacije i mnogo različitih ciljeva, pa je otuda bitno da odaberete onu vrstu vežbanja koja odgovara vašem cilju, kakav god da je on.
Šravasti Dhammika: Budizam od A do Ž
Sveobuhvatna enciklopedija budizma na 458 strana, koja ne pokriva samo osnovne pojmove učenja, već ide i mnogo šire i objašnjava pitanja koja u mnogim knjigama o budizmu ostaju nedorečene ili uopšte nisu ni pomenuta. Nadam se da ćete uživati u kratkim i jasnim objašnjenjima, ali i dobiti inspiraciju da se upustite u dublje studiranje Budine nauke.
 mesoŠravasti Dhammika: Jesti ili ne jesti meso – Razmatranje iz budističkog ugla
Više je argumenata koji se koriste da bi opravdalo vegetarijanstvo, ali je perspektive budističke etike, jedini od koji treba razmotriti jeste etički argument: jedenje mesa zahteva ubijanje životinja, što je okrutno.
Khammai Dhammasami: Meditacija sabranosti u praksi Ono što sada započinjemo jeste nekoliko dana meditacijskog povlačenja. Ulažemo poseban napor da se okupimo i pomognemo jedni drugima da praktikujemo meditaciju. Ovo veče je uvod. Želeo bih da vam kažem nešto o tome zašto je potrebno da meditiramo, šta je to koncentracija i kako da počnemo da je vežbamo. Da bismo svoje telo održali zdravim, radimo različite fizičke vežbe, što će naše zdravlje učiniti stabilnim, a telo fizički jačim. Na isti način, da bismo imali stabilan i jak um, vežbamo meditaciju, koja je jedna vrsta mentalne vežbe. Mnogi ljudi povezuju meditaciju sa sujeverjem ili nadnaravnim moćima. Međutim, generalno meditacija u budizmu jeste mentalni trening.Stephen Batchelor: Budizam bez verovanja
Savremeni vodič do probuđenja. Prevod: Siniša Birovljev
Dhammapada: dvojezično izdanje: pāli-srpski
Um je izvor svih stvari, um im prethodi, um ih stvara. Ko sa dobrom namerom govori il’ radi, tog sreća nikad ne napušta, kao ni sopstvena senka.
Henepola Gunaratana: Meditacija za početnike
Meditacija nije laka. Ona zahteva vreme i energiju, odlučnost i disciplinu. Takođe, zahteva mnoge lične osobine koje obično smatramo neugodnim i želimo izbeći kad god je to moguće. Sve ovo možemo opisati jednom rečju “pronicljivost”. Meditacija zahteva “pronicljivost”. Sigurno da je daleko lakše zavaliti se u fotelju i gledati televiziju. Zašto se mučiti? Zašto rasipati sve to vreme i energiju kada možemo da uživamo? Vrlo jednostavno. Zato što si ljudsko biće.
Monah Kusalo: Zašto uopšte biti dobar? – Pitanja i odgovori
Ove stranice su prvobitno nastale na osnovu serije pitanja i odgovora. Pitanja su postavljali mladići i devojke koji su odrastali u različitim religijama, želeći da saznaju nešto više o budizmu. Obično su pisali u manastir da bi kompletirali svoj školski rad ili iz lične zainteresovanosti.
Valpola Rahula: Čemu je Buda podučavao
U ovoj knjižici cilj mi je bio da u kraćim crtama, što je moguće neposrednije i jednostavnije, ali i što vernije izložim Budino učenje onakvo kakvo ga nalazimo u originalnim pali tekstovima Tipitake, koje su naučnici jednodušno ocenili kao najranije celovite zapise Budine nauke.
Leonard Bulen: Veština življenja
Kao psiholog po profesiji, Bulen Budino učenje izlaže u skladu sa budističkim psihološkim principima. Knjiga je podeljenja na 12 poglavlja, svako za po jedan mesec u godini. Posle uvodnog izlaganja osnovnih postavki, Bulen daje i vežbu za taj mesec, čime “Veština življenja” postaje jedan sasvim praktičan priručnik oplemenjivanja duha.
nyanaponikaÑānaponika Thera: Budistička meditacija
Svrha ove knjige je da skrene pažnju na dalekosežnost i duboko značenje koje ima Budin “put sabranosti pažnje” (satipatthana) i ujedno posluži kao uvod u razumevanje tog učenja i praktične primene.
 bullen-akcija-reakcijaLeonard A. Bulen: Akcija i reakcija u budističkom učenju
Čitavim univerzumom upravlja zakon i jedan neprekinuti sled akcije i reakcije odigrava se na planu mentalnih i moralnih postupaka, isto tako neizbežno kao i u slučaju fizičkih procesa. Otuda, Budino učenje naglašava da moralno poželjna misao, govor ili postupak kad-tad donose sreću počiniocu, dok na isti način postupci koji su moralno nepoželjni podstiču u budućnosti nastanak patnje. Ono što određuje moralni karakter nekog postupka – bilo da se radi o misli, govoru ili gestu – jeste volja ili mentalni cilj koji ga motiviše.
fleischer-zasto-sedimLeonard A. Bulen: Budizam – metod vežbanja uma
Prva stvar koju sam jutros uradio bila je da sam odsedeo jedan sat. Redovno to činim već devet godina i mnoge sam večeri, dane i nedelje proveo radeći isto to. Reč “meditirati”, sve donedavno, imala je neodređeno značenje. “Sedeti” je osnovna reč, sa konotacijom u rasponu od dosade do mudrosti, tako da pruža neutralnu polaznu osnovu za objašnjavanje zašto sam proveo hiljade sati “sedeći” i zašto je to postalo suština moga života.
cha_tako_jednostavnoAđahn Ča: Tako jednostavno
Dhamma je takva, najbolje se izražava kroz poređenja, jer Dhamma nema bilo kakvu karakteristiku. Nije okrugla, nema uglove. Nema načina da joj se približimo, sem kroz ovakva poređenja. Ako to razumete, razumete Dhammu. Nemojte misliti da se Dhamma nalazi negde daleko od vas. Ona je tu u vama; ona je o vama.
cha-noajahnchaNema Ađahn Čaa: Antologija citata
Kada bi ljudi rekli Ađan Čau (Ajahn Chah) da dokle god žive svetovnim životom ne mogu da vežbaju, on bi im uzvratio pitanjem: “Ako bih te ubadao u grudi užarenim gvožđem da li bi mi rekao da zaista patiš, ali sve dok živiš svetovnim životom ne možeš od toga da pobegneš?”
 goenka2S.N. Goenka: Govori sa desetodnevnog kursa
Oslobođenje se može ostvariti samo kroz praksu, nikako pukim pričanjem. A kurs vipassana meditacije je prilika da se preduzmu konkretni koraci ka oslobođenju.
goenkaVilijam Hart: Umetnost življenja – Vipassana meditacija po učenju S. N. Goenke
Vipassana meditacija, po učenju S.N.Goenke, jedinstvena je tehnika da na jednostavan, logičan način postignete stvarni mir uma i vodite srećan i koristan život.
 Bodhi-p8pBhikkhu Bodhi: Plemeniti osmostruki put
Suština Budinog učenja može se sumirati u dva principa: četiri plemenite istine i plemeniti osmostruki put. Prvi princip obuhvata teoriju i prvenstvena reakcija koju on izaziva jeste razumevanje; drugi obuhvata praksu, u najširem smislu te reči, i pre svega poziva na vežbanje. Unutar strukture učenja ova dva principa povezana su u jednu neraskidivu celinu koja se naziva Dhamma-Vinaya, učenje-i-praksa ili, ukratko, Dhamma.
 bodhi-satipatthanaSatipatthana sutta: Govor o temeljima sabranosti
Analiza jednog od najpoznatijih govora iz Pali kanona, na osnovu serije od deset predavanja koju je održao Bhikkhu Bodhi.
 cha_tako_jednostavnoPaul R. Fleischman: Zašto sedim
Prva stvar koju sam jutros uradio bila je da sam odsedeo jedan sat. Redovno to činim već devet godina i mnoge sam večeri, dane i nedelje proveo radeći isto to. Reč “meditirati”, sve donedavno, imala je neodređeno značenje. “Sedeti” je osnovna reč, sa konotacijom u rasponu od dosade do mudrosti, tako da pruža neutralnu polaznu osnovu za objašnjavanje zašto sam proveo hiljade sati “sedeći” i zašto je to postalo suština moga života.
Ono što misliš, to i postaješ:
365 budističkih inspiracija

Kolekcija nadahnjujućih citata budističkih autora, po jedan za svaki dan u godini, da vas obodre, navedu na razmišljanje i – što je najvažnije – primenu u sopstvenom životu, za vaše dobro.
Branislav Kovačević: Ovako sam čuo: Budino učenje na osnovu izvora u Pāli kanonu
Danas je budizam uhvatio čvrst koren i na Zapadu, postavši četvrta po veličini među religijama sveta, sa oko 450 miliona sledbenika. Ali šta je u njegovom središtu? Kako je sve počelo? Ova knjiga upravo pokušava da ode korak iza tih prvih, površnih impresija i na osnovu primarnih tekstualnih izvora izloži samu suština učenja Siddhatthe Gotame, Indijca rođenog u VI veku pre naše ere u podnožju Himalaja, koji je u svojoj 35. godini doživeo temeljan duhovni preobražaj, nakon kojega je nazvan Buda, Budni. Na osnovu tog njegovog uvida u pravu prirodu stvarnosti i sveta u kojem živimo, tokom vekova, razvio se čitav taj fascinantni i vrlo kompleksan fenomen koji se na Zapadu označava terminom „budizam”.
Udana (Nadahnuća) i Itivuttaka (Tako je rečeno)
Dve zbirke govora iz Khuddaka nikaye.
Suttanipāta
Zbirka govora iz Khuddaka nikāye
Budini govori srednje dužine – Mađđhima nikaya

Kulture Istoka

Dušan Pajin: Kulture Istoka – časopis za sva vremena
 broj 0

 broj 1-2

 broj 3
 broj 4
 broj 5
 broj 6
 broj 7
 broj 8
 broj 9
 broj 10
 broj 11
 broj 12
 broj 13
 broj 14
 broj 15
 broj 16
 broj 17
 broj 18
 broj 19
 broj 20
 broj 21
 broj 22
 broj 23
 broj 24
 broj 25
 broj 26
 broj 27
 broj 28
 broj 29
 broj 30

 broj 31

 broj 32