Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali bukvar 01

Pali bukvar

Lily de Silva, M.A., Ph.D.
University of Peradeniya, Sri Lanka

 

 Napomena: VU-Arial font je korišćen u ovom dokumentu

 

 

Lekcija 1

REČNIK

1. Imenice muškog roda čija se osnova završava na -a

Buddha / Tathāgata / Sugata Buda
manussa čovek, ljudsko biće
nara / purisa čovek, osoba, muškarac
kassaka seljak
brāhmaṇa braman
putta sin
mātula ujak
kumāra dečak
vāṇija trgovac
bhūpāla kralj
sahāya / sahāyaka / mitta prijatelj

Glagoli

bhāsati govori
pacati kuva
kasati ore
bhuñjati jede
sayati spava
passati vidi
chindati seče
gacchati ide
āgacchati dolazi
dhāvati trči

 

2. Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a

 

Nominativ

 

Padežni nastavak -o se dodaje na nominativnu osnovu da bi se dobio nominativ jednine.
Padežni nastavak se dodaje na nominativnu osnovu da bi se dobio nominativ množine .
Imenica u tom padežu koristi se za izražavanje subjekta u rečenici.

Jednina:

1. nara + o = naro
2. mātula + o = mātulo
3. kassaka + o = kassako

 

Množina:

1. nara + ā = narā
2. mātula + ā = mātulā
3. kassaka + ā = kassakā

 

3. Sadašnje vreme, treće lice, jednina i množina.

Kod glagola koji su gore dati bhāsa, paca, kasa itd. jesu glagolske osnove i -ti  je nastavak za sadašnje vreme, treće lice jednine.

Sadašnje vreme, treće lice množine se gradi dodavanjem nastavka -nti na glagolsku osnovu.

Jednina:

bhāsati – On govori
pacati – On kuva
kasati – On ore

Množina:

bhāsanti – Oni govore
pacanti – Oni kuvaju
kasanti – Oni oru

 

 

4. Primeri formiranja rečenice

 

Jednina:

1. Naro bhāsati – Čovek govori.
2. Mātulo pacati – Ujak kuva.
3. Kassako kasati – Seljak ore.

Množina:

1. Narā bhāsanti – Ljudi govore.
2. Mātulā pacanti – Ujaci kuvaju.
3. Kassakā kasanti – Seljaci oru.

 

Vežba 1

 

5. Prevedite na srpski:

 

1. Bhūpālo bhuñjati.
2. Puttā sayanti :
3. Vāṇijā sayanti
4. Buddho passati
5. Kumāro dhāvati.
6. Mātulo kasati.
7. Brāhmaṇā bhāsanti.
8. Mittā gacchanti.
9. Kassakā pacanti.
10. Manusso chindati.
11. Purisā dhāvanti.
12. Sahāyako bhuñjati.
13. Tathāgato bhāsati.
14. Naro pacati.
15. Sahāyā kasanti.
16. Sugato āgacchati.

 

6. Prevedite na pali:

1. Sinovi trče.
2. Ujak vidi.
3. Buda dolazi.
4. Dečaci jedu.
5. Trgovci idu.
6. Čovek spava.
7. Kraljevi idu.
8. Bramani seku.
9. Prijatelji govore.
10. Seljak ore.

-ooOoo-


Lekcije: 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Dodatak

Rešenja: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-32

 

 

 

 

Pali bukvar (The Pāli Primer) jeste publikacija Vipassana Research Instituta (http://www.vri.dhamma.org).
Cilj mu je da obezbedi elementarno razumevanje pali jezika.