Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Rešenja 1-5

Pāli bukvar – Rešenja

Izvor: Tipitaka Network, http://www.tipitaka.net/pali/palidd/

 Napomena: VU-Arial font je korišćen u ovom dokumentu


Pali bukvar – Vežba 1

Prevedite na srpski:

1. Bhūpālo bhuñjati.
kralj / jede
Kralj jede.

2. Puttā sayanti.
sinovi / spavaju
Sinovi spavaju.

3. Vāṇijā sayanti.
trgovci / spavaju
Trgovci spavaju.

4. Buddho passati.
Buda / vidi
Buda vidi.

5. Kumāro dhāvati.
dečak / trči
Dečak trči.

6. Mātulo kasati.
ujak / ore
Ujak ore

7. Brāhmaṇā bhāsanti.
braman / govori
Braman govori.

8. Mittā gacchanti.
prijatelji / idu
Prijatelji idu.

9. Kassakā pacanti.
seljaci / kuvaju
Seljaci kuvaju.

10. Manusso chindati.
muškarac / seče
Muškarac seče.

11. Purisā dhāvanti.
muškarci / trče
Muškarci trče.

12. Sahāyako bhuñjati.
prijatelj / jede
Prijatelj jede.

13. Tathāgato bhāsati.
Buda / govori
Buda govori.

14. Naro pacati.
ćovek / kuva
Čovek kuva.

15. Sahāyā kasanti.
prijatelji / oru
Prijatelji oru.

16. Sugato āgacchati.
Buda / dolazi
Buda dolazi.

Prevedite na pali:

1. Sinovi trče.
puttā / dhāvanti
Puttā dhāvanti.

2. Ujak vidi.
mātulo / passati
Mātulo passati.

3. Buda dolazi.
Buddho / āgacchati
Buddho āgacchati.

4. Dečaci jedu.
kumārā / bhuñjanti
Kumārā bhuñjanti.

5. Trgovci idu.
vāṇijā / gacchanti
Vāṇijā gacchanti.

6. Muškarac spava.
manusso / sayati
Manusso sayati.

7. Kraljevi idu.
bhūpālā / gacchanti
Bhūpālā gacchanti.

8. Braman seče.
brāhmaṇo / chindati
Brāhmaṇo chindati.

9. Prijatelji govore.
mittā / bhāsanti
Mittā bhāsanti.

10. Seljak ore.
kassako / kasati
Kassako kasati.

Beleške:

1. bhūpāla: kralj, doslovno, zaštitnik zemlje — reč koja se retko koristi u tekstovima. Druge reči za kralja su rāja (Narada – Lekcija 17, Warder – str.153) i bhūpati (Lekcija 25).

2. Ovo je spisak reči povezanih sa glagolom bhāsati: bhāsati = govoriti;1. akkosati – grditi, psovati,ružiti;
2. ajjhesati – tražiti, zamoliti, pozivati;
3. atidisati – objasniti u detalje, razjasniti;
4. adhibhāsati – obratiti se, govoriti nekom;
5. anukassati – ponavljati, recitovati, citirati;
6. anudisati – ukazati, usmeriti, obratiti se;
7. anubhāsati – govoriti za nekim, ponavljati;
8. anusāsati – savetovati, upozoravati, upućivati;
9. anuhasati – smejati se nekome, ismevati;
10. anvādisati – obavestiti, poveriti, dodeliti;
11. apadisati – pozvati kao svedoka, citirati;
12. abhisaṃsati – prokleti, grditi;
13. abhisiṃsati – izreći kao uzvišenu želju;
14. avahasati – smejati se nekome, rugati se, podsmevati se;
15. ādisati – objaviti, reći, ukazati, istaći; posvetiti;
16. ukkaṃsati – uzdizati, hvaliti;
17. ukkāsati – nakašljati set;
18. uddisati – predložiti, istaći, dodeliti;
19. upakkosati – psovati, negodovati, grditi;
20. upadisati – istaći, pokazati, savetovato, tačno odrediti;
21. ūhasati – ismevati, izvrgnuti ruglu;
22. obhāsati – govoriti nekome, vređati, rugati se;
23. ghasati – jesti;
24. ñasati – ugristi (zmije, škorpije);
25. namassati – odati počast. obožavati, poštovati;
26. pakkosati – pozvati, sazvati;
27. paccakkosati – uzvratiti uvredom;
28. paccanubhāsati – pomenuti s povodom, nabrajati;
29. paccābhāsati – uzvratiti, recitovti, objasniti, dovesti uvezu;
30. paccāsati – zamoliti, prositi, moliti;
31. paccāsiṃsati – očekivati, nadati se, tražiti;
32. paṭikkosati – okrivljavati, odbacivati, grditi;
33. paṭipasaṃsati – uzvratiti pohvalom;
34. paṭibhāsati – odgovoriti;
35. paṭirosati – uzvratiti podsmeh;
36. pabhāsati – reći, objaviti, razgovarati;
37. paribhāsati – grditi, psovati, ogovarati;
38. parihasati – ismevati;
39. pasaṃsati – gvooriti, hvaliti, preporučivati, slagati se;
40. pasasati – učiti, podučavati;
41. pahasati – smejati se, kikotati se;
42. pahassati -smejati se, biti veseo;
43. bhasati – lajati;
44. saṃsati – objaviti, označiti;
45. saṃhasati – smejati se sa nekim;
46. samaubhāsati – razgovarati ili učiti zajedno;
47. samādisati – ukazati, uputiti;
48. samukkaṃsati – uznositi, slaviti;
49. siṃsati – njištati;
50. hasati & hassati – smejati se, veseliti se; rzati (konji);
51. hesati – njištati.

 

3. Prema Pali-English Dictionary (Pali Text Society), tri reči sahāya/sahāyaka/mitta znače isto: 'prijatelj'. sahāya/sahāyaka u nekim odlomcima može takođe značiti i saveznik, saučesnik.


Pali bukvar – Vežba 2

Prevedite na srpski:

1. Tathāgato dhammaṃ bhāsati.
Buda / istinu / govori
Buda govori istinu.

2. Brāhmaṇā odanaṃ bhuñjanti.
bramani / pirinač / jede
Bramani jedu pirinač.

3. Manusso suriyaṃ passati.
čovek / Sunce / vidi
Čovek vidi Sunce.

4. Kumārā sigāle paharanti.
dečaci / šakale / gađaju
Dečaci gađaju šakale.

5. Yācakā bhattaṃ yācanti.
prosjaci / pirinač / prose
– Prosjaci prose pirinač.
– Beggars ask for rice.

6. Kassakā āvāṭe khaṇanti.
seljaci / rupe / kopaju
Seljaci kopaju rupe.

7. Mitto gāmaṃ āgacchati.
prijatelj / u selo / dolazi
Prijatelj dolazi u selo.

8. Bhūpālo manusse rakkhati.
kralj / ljude / štiti
Kralj štiti ljude.

9. Puttā pabbataṃ gacchanti.
sinovi / u planinu / idu
Sinovi idu u planinu.

10. Kumāro Buddhaṃ vandati.
dečak / Budu / pozdravlja
– Buda pozdravlja (iskazuje poštovanje) Budu.

11. Vāṇijā patte āharanti.
trgovci / zdela / donose
Trgovci donose zdele.

12. Puriso vihāraṃ gacchati.
čovek / u manastir / ide
Čovek ide u manastir.

13. Kukkurā pabbataṃ dhāvanti.
psi / u planinu / trče
Psi trče u planinu.

14. Sigālā gāmaṃ āgacchanti.
šakali / u selo / dolaze
Šakali dolaze u selo.

15. Brāhmaṇā sahāyake āharanti.
bramani / prijatelje / dovode
Bramani dovode prijatelje.

16. Bhūpālā Sugataṃ vandanti.
kraljevi / Budu / pozdravljaju
Kraljevi pozdravljaju Budu.

17. Yācakā sayanti.
prosjaci / spavaju
Psojaci spavaju.

18. Mittā sunakhe haranti.
prijatelji / pse / odvode
Prijatelji odvode pse.

19. Putto candaṃ passati.
sin / Mesec / vidi
Sin vidi Mesec.

20. Kassako gāmaṃ dhāvati.
seljak / u selo / trči
Seljak trči u selo.

21. Vāṇijā rukkhe chindanti.
trgovci / drveće / seku
Trgovci seku drveće.

22. Naro sigālaṃ vijjhati.
čovek / šakala / gađa
Čovek gađa šakala.

23. Kumāro odanaṃ bhuñjati.
dečak / pirinač / jede
Dečak jede pirinač.

24. Yācako soṇaṃ paharati.
prosjak / psa / udara
Prosjak udara psa.

25. Sahāyakā pabbate āruhanti.
prijatelji / na planine / penju
Prijatelji se na planine penju.

Prevedite na pali:

1. Ljudi idu u manastir.
narā / gacchanti / vihāraṃ
Narā vihāraṃ gacchanti.

2. Seljaci s epenju na planine.
kassakā / āruhanti / pabbate
Kassakā pabbate āruhanti.

3. Braman jede pirinač.
brāhmaṇo / bhuñjati / odanaṃ
Brāhmaṇo odanaṃ bhuñjati.

4. Buda vidi dečake.
Buddho / kumāre / passati
Buddho kumāre passati.

5. Ujaci odnose zdele.
mātulā / haranti / patte
Mātulā patte haranti.

6. Sin štiti psa.
putto / rakkhati / kukkuraṃ
Putto kukkuraṃ rakkhati.

7. Kralj pozdravlja Budu.
bhūpālo / vandati / Buddhaṃ
Bhūpālo Buddhaṃ vandati.

8. Trgovac dovodi dečaka.
vāṇijo / āharati / kumāraṃ
Vāṇijo kumāraṃ āharati.

9. Prijatelji pozdravljaju bramana.
mittā / vandanti / brāhmaṇaṃ
Mittā brāhmaṇaṃ vandanti.

10. Prosjaci prose pirinač.
yācakā / yācanti / odanaṃ
Yācakā odanaṃ yācanti.


Pali bukvar – Vežba 3

Prevedite na srpski:

1. Buddho sāvakehi saddhiṃ vihāraṃ gacchati.
Buda / učenicima / sa / u manastir / ide
Buda ide u manstir sa [svojim] učenicima.

2. Puriso puttena saha dīpaṃ dhāvati.
čovek / sinom / sa / ostrvo / trči
Čovek trči na ostrvo sa sinom.

3. Kassako sarena sigālaṃ vijjhati.
seljak / strelom / šakala / gađa
Seljak gađa strelom šakala.

4. Brāhmaṇā mātulena saha pabbataṃ āruhanti.
bramani / ujakom / sa / planinu / penju
Bramani se penju na planinu sa ujakom.

5. Puttā pādehi kukkure paharanti.
sinovi / nogama / pse / udaraju
– Sinovi udaraju pse nogama.
– Sinovi šutiraju pse.

6. Mātulo puttehi saddhiṃ rathena gāmaṃ āgacchati.
ujak / sinovima / sa / kočijom / u selo / dolazi
Ujak na kočijama sa sinom dolazi u selo.

7. Kumārā hatthehi patte āharanti.
dečaci / rukama / zdele / donose
Dečaci rukama donose zdele.

8. Coro maggena assaṃ harati.
lopov / putem / konja / odvodi
Lopov odvodi putem konja.

9. Kassako āvāṭaṃ oruhati.
seljak / u jamu / silazi
– Seljak silazi u jamu.

10. Bhūpālā paṇḍitehi saha samaṇe passanti.
kraljevi / mudracima / sa / monahe / vide
Kraljevi, zajedno sa mudracima, vide monahe.

11. Paṇḍito bhūpālena saha Tathāgataṃ vandati.
mudrac / kraljem / sa / Budu / pozdravlja
Mudrac, zejedno sa kraljem, pozdravlja Budu.

12. Puttā sahāyena saddhiṃ odanaṃ bhuñjanti.
sinovi / prijateljem / sa / pirinač / jedu
Sinovi jedu pirinač sa prijateljem.

13. Vāṇijo pāsāṇena migaṃ paharati.
trgovac / kamenom / jelena / gađa
Trgovac gađa jelena kamenom.

14. Sunakhā pādehi āvāṭe khaṇanti.
psi / šapama / jame / kopaju
Psi kopaju jame šapama.

15. Brāhmaṇo puttena saha suriyaṃ vandati.
braman / sinom / sa / Suncu / klanja se
Braman se zajedno sa svojim sinom klanja Suncu.

16. Kassako soṇehi saddhiṃ rukkhe rakkhati.
seljak / psima / sa / drveće / čuva
Seljak sa psima čuva drveće.

17. Sugato sāvakehi saha vihāraṃ āgacchati.
Buda / učenicima / sa / u manastir / dolazi
Buda dolazi u manastir sa svojim učenicima.

18. Yācako pattena bhattaṃ āharati.
prosjak / zdelom / pirinač / donosi
Prosjak donosi pirinač u zdeli.

19. Paṇḍitā saggaṃ gacchanti.
mudraci / na nebo / idu
Mudraci idu na nebo.

20. Kumārā assehi saddhiṃ gāmaṃ dhāvanti.
dečaci / konjima / sa / ka selu / trče
Dečaci trče ka selu sa konjima.

21. Coro khaggena naraṃ paharati.
lopov / mačem / čovek / udara
Lopov udara čoveka mačem.

22. Vāṇijo sakaṭena dīpe āharati.
trgovac / kolima / lampe / donosi
Trgovac kolima donosi lampe.

23. Assā maggena dhāvanti.
konji / stazom / trče
– Konji trče stazom/putem

24. Sigālā migehi saddhiṃ pabbataṃ dhāvanti.
šakali / jelenom / sa / u planinu / trči
Šakali trče na planinu sa jelenom.

25. Bhūpālo paṇḍitena saha manusse rakkhati.
kralj / mudracem / sa / ljude / štiti
Kralj, [zajedno] sa mudracem, štiti ljude.

Prevedite na pali:

1. Asketa sa prijateljem vidi Budu.
samaṇo / passati / Buddhaṃ / mittena saha
Samaṇo mittena saha Buddhaṃ passati.

2. Učenici sa Budom idu u manastir.
sāvakā / gacchanti / viharaṃ / Buddhena saha
Sāvakā Buddhena saha viharaṃ gacchanti.

3. Konj trči u planinu sa psima.
asso / dhāvati / pabbataṃ / kukkurehi saddhiṃ
Asso kukkurehi saddhiṃ pabbataṃ dhāvati.

4. Dečak udara lampu kamenom.
kumāro / paharati / dīpaṃ / pāsāṇena
Kumāro pāsāṇena dīpaṃ paharati.

5. Trgovci gađaju jelena strelama.
vāṇijā / vijjhanti / mige / sarehi
Vāṇijā sarehi mige vijjhanti.

6. Seljaci kopaju jame svojim šakama.
kassakā / khaṇanti / āvāṭe / hatthehi
Kassakā hatthehi āvāṭe khaṇanti.

7. Dečaci sa svojim ujakom idu u manastir.
kumārā / gacchanti / vihāraṃ / rathena / mātulena saha
Kumārā mātulena saha rathena vihāraṃ gacchanti.

8. Braman kuva pirinač sa prijateljem
brāhmaṇo / pacati / bhattaṃ / mittena saha
Brāhmaṇo mittena saha bhattaṃ pacati.

9. Kralj sa mudracima štiti ostrvo.
bhūpālo / rakkhati / dīpaṃ / paṇḍitehi saha
Bhūpālo paṇḍitehi saha dīpaṃ rakkhati.

10. Kraljevi se sa svojim sinovima klanjaju monasima.
bhūpālā / vandanti / samaṇe / puttehi saha
Bhūpālā puttehi saha samaṇe vandanti.

Napomena:

1. Reči 'saha' i 'saddhiṃ' su nepromenljie reči. One se koriste jedino da izraze značenje pridruženosti. Jedan izuzetak je kada je u pitanju "razgovaranje" ili "diskutovanje" sa nekom osobom, kada nema potrebe za 'saha' i 'saddhiṃ'. [Videti Warder, Lekcija 8 radi više detalja.]


Pali bukvar – Vežba 4

Prevedite na srpski:

1. Corā gāmamhā pabbataṃ dhāvanti.
lopovi / [iz] sela / planinu / trče
Lopovi iz sela trče na planinu.

2. Dārako mātula odanaṃ yācati.
dete / ujaka / pirinač / moli
Dete moli [za] pirinač od ujaka.

3. Kumāro sopānamhā patati.
dečak / [sa] stepenica / pada
Dečak pada sa stepenica.

4. Mātulā sāṭake dhovanti.
ujaci / odeću / peru
Ujaci peru odeću.

5. Dhīvarā piṭakehi macche āharanti.
ribari / [u] košarama / ribu / donose
Ribari donose ribu u košarama.

6. Upāsakā samaṇehi saddhiṃ vihārasmā nikkhamanti.
nezaređeni sledbenici / monasima / sa / [iz] manastira / odlaze
Nezaređeni sledbenici sa monasima odlaze iz manastira.

7. Brāhmaṇo kakacena rukkhaṃ chindati.
braman / testerom / drvo / seče
Braman testerom seče drvo.

8. Kumārā mittehi saha bhūpālaṃ passanti.
dečaci / prijateljima / sa / kralja / vide
Dečaci, (zajedno) sa prijateljima, vide kralja.

9. Vāṇijo assena saddhiṃ pabbatasmā oruhati.
trgovac / konjem / sa / [sa] planine / silazi
Trgovac na konju silazi sa planine.

10. Yācako kassaka soṇaṃ yācati.
prosjak / seljaka / psa / traži
Prosjak od seljaka traži psa.

11. Sappā pabbatehi gāmaṃ otaranti.
zmije / [sa] planine / [u] selo / silaze
Zmije silaze sa planine u selo.

12. Amaccā sarehi mige vijjhanti.
ministri / strelama / jelena / gađaju
Ministri strelama gađaju jelena.

13. Coro gāmamhā sakaṭena sāṭake harati.
lopov / [iz] sela / [u] kolima / odeću / odnosi
Lopov u kolima odnosi odeću iz sela.

14. Bhūpālo amaccehi saddhiṃ rathena pāsādaṃ āgacchati.
kralj / ministrima / sa / kolima / [u] palatu / dolazi
Kralj u kočijama zajedno sa ministrima dolazi u palatu.

15. Sūkarā pādehi āvāṭe khaṇanti.
svinje / papcima / rupe / kopaju
Svinje svojim papcima kopaju jame.

16. Kumāro sahāyakehi saha sāṭake dhovati.
dečak / prijateljima / sa / odeću / pere
Dečak sa prijateljima pere odeću.

17. Samaṇā gāmamhā upāsakehi saddhiṃ nikkhamanti.
monasi / [iz] sela / laičkim sledbenicima / sa / odlaze
Monasi sa laičkim sledbenicima napuštaju selo.

18. Kukkuro piṭakamhā macchaṃ khādati.
pas / [iz] korpe / ribu / jede
Pas jede ribu iz korpe.

19. Mitto putta sunakhaṃ yācati.
prijatelj / sina / psa / traži
Prijatelj traži psa od sina.

20. Buddho sāvake pucchati
Buda / učenike / pita
Buda pita [svoje] učenike.

21. Amaccā paṇḍitehi pañhe pucchanti.
ministri / [od] mudraca / pitanje / pita
– Ministri postavljaju pitanje mudrace.

22. Rajako sahāyena saha sāṭakaṃ dhovati.
perač / prijateljem / sa / odeću / pere
Perač sa prijateljem pere odeću.

23. Macchā piṭakamhā patanti.
riba / [iz] korpe / pada
Riba ispada iz korpe.

24. Corā pāsāṇehi varāhe paharanti.
lopovi / kamenje / svinje / udaraju
Lopovi udaraju svinje kamenjem.

25. Amacco pāsādamhā suvaṃ āharati
ministar / [iz] palate / papagaja / donosi
Ministar donosi papagaja iz palate.

Prevedite na pali:

1. Konji iz sela trče na planinu.
assā / dhāvanti / gāmamhā / pabbataṃ
Assā gāmamhā pabbataṃ dhāvanti.

2. Trgovci sa laičkim sledbenicima sa ostrva idu u manastir.
vāṇijā / āgacchanti / dīpasmā / vihāraṃ / upāsakehi saha
Vāṇijā upāsakehi saha dīpasmā vihāraṃ āgacchanti.

3. Lopovi gađaju svinje strelama.
corā / vijjhanti / sūkare / sarehi
Corā sarehi sūkare vijjhanti.

4. Sledbenici pitaju asketu o Dhammi.
upāsako / pucchati / dhammaṃ / samaṇamhā
Upāsako samaṇamhā dhammaṃ pucchati.

5. Dete sa prijateljem pada sa stene.
dārako / patati / pāsāṇasmā / mittena saha
Dārako mittena saha pāsāṇasmā patati.

6. Pas ugriza dete.
kukkuro / ḍasati / dārakaṃ
Kukkuro dārakaṃ ḍasati.

7. Ministri sa kraljem odlaze iz palate.
amaccā / nikkhamanti / pāsādamhā / bhūpālena saha
Amaccā bhūpālena saha pāsādamhā nikkhamanti.

8. Čovek donosi jelena sa ostrva.
naro / āharati / migaṃ / dīpasmā
Naro dīpasmā migaṃ āharati.

9. Seljak pada sa drveta.
kassako / oruhati / rukkhamhā
Kassako rukkhamhā oruhati.

10. Psi sa konjima treče putem.
kukkurā / dhāvanti / maggena / assehi saddhiṃ
Kukkurā assehi saddhiṃ maggena dhāvanti.

Beleška:

1. Imenica koja sledi iza "nikkhamati" je u ablativu:
Na primer: Ministri napuštaju palatu.
amaccā / nikkhamanti / pāsādasmā
Amaccā pāsādasmā nikkhamanti.

2(a) pucchati: ispituje
Ministar ispituje lopova.
Amacco coraṃ pucchati.

2(b) Ministar se raspiruje o Dhammi kod Bude.
Amacco Buddhasmā dhammaṃ pucchati.

3. Nemojte brkati sledeće reči:
ṣakaṭa – kola, sāṭaka – odeća;
ḍhāvati – trči, dhovati – pere;
khaṇati – kopa, khādati – jede.


Pali bukvar – Vežba 5

Prevedite na srpski:

1. Vāṇijo rajakassa sāṭakaṃ dadāti.
trgovac / peraču / odeću / daje
Trgovac daje odeću peraču.

2. Vejjo ācariyassa dīpaṃ āharati.
lekar / učitelju / lampu / donosi
Lekar donosi lampu učitelju.

3. Migā pāsāṇamhā pabbataṃ dhāvanti.
jelen / sa stene / na planinu / trči
Jelen trči sa stene na planinu.

4. Manussā Buddhehi dhammaṃ labhanti.
ljudi / od Buda / učenje / dobijaju
Ljudi dobijaju Učenje od Buda.

5. Puriso vejjāya sakaṭaṃ ākaḍḍhati.
čovek / lekaru / kola / vuče
Čovek vuče kola lekaru.

6. Dārako hatthena yācakassa bhattaṃ āharati.
dete / u ruci / prosjaku / pirinač / donosi
Dete donosi pirinač prosjaku u ruci.

7. Yācako ācariyāya āvāṭaṃ khaṇati.
prosjak / učitelju / jamu / kopaju
Prosjak kopa jamu za učitelja.

8. Rajako amaccānaṃ sāṭake dadāti.
perač / ministrima / odeću / daje
Perač daje odeću ministrima.

9. Brāhmaṇo sāvakānaṃ mañce āharati.
braman / učenicima / krevete / donosi
Braman donosi krevete učenicima.

10. Vānaro rukkhamhā patati, kukkuro vānaraṃ ḍasati.
majmun / sa drveta / pada / pas / majmuna / grize
Majmun sa drveta pada; pas majmuna grize.

11. Dhīvarā piṭakehi amaccānaṃ macche aharanti.
ribari / u košarama / ministrima / ribe / donose
Ribari u košarama ministrima ribe donose.

12. Kassako vāṇijāya rukkhaṃ chindati.
seljak / trgovcu / drvo / seče
Seljak seče drvo trgovcu.

13. Coro kuddālena ācariyāya āvāṭaṃ khaṇati.
lopov / motikom / učitelju / jamu / kopa
Lopov motikom učitelju jamu kopa.

14. Vejjo puttānaṃ bhattaṃ pacati.
lekar / sinovima / pirinač / kuva
Lekar sinovima kuva pirinač.

15. Tāpaso luddakena saddhiṃ bhāsati.
pustinjak / sa lovcem / razgovara
Pustinjak razgovara sa lovcem.

16. Luddako tāpasassa dīpaṃ dadāti.
lovac / pustinjaku / lampu / daje
Lovac daje lampu pustinjaku.

17. Sīhā mige hananti.
lavovi / jelene / ubijaju
Lavovi ubijaju jelene.

18. Luddakā sarehi amaccānaṃ mige vijjhanti.
lovci / gađaju / jelene / strelama / ministrima
Lovci strelama gađaju jelene za ministre.

18. Makkaṭo puttena saha rukkhaṃ āruhati.
majmun / sa sinom / na drvo / penje
Majmun se penje na drvo sa svojim mladunčetom.

19. Samaṇā upāsakehi odanaṃ labhanti.
monasi / od sledbenika / pirinač / primaju
Monasi dobijaju pirinač od sledbenika.

20. Dārakā rodanti, kumāro hasati, mātulo kumāraṃ paharati.
deca / plaču / dečak / smeje se / ujak / dečaka / udara
Deca plaču, dečak se smeje, ujak udara dečaka.

21. Vānarā pabbatamhā oruhanti, rukkhe āruhanti.
majmuni / sa planine / silaze / drveće / penju
Majmuni sa planine silaze, na drveće se penju.

22. Corā rathaṃ pavisanti, amacco rathaṃ pajahati.
lopovi / kočiju / penju / ministar / kočiju / napušta
Lopovi se na kočiju penju, ministar sa kočije silazi.

23. Ācariyo dārakāya rukkhamhā sukaṃ āharati.
učitelj / detetu / sa drveta / papagaja / donosi
Učitelj detetu donosi papagaja sa drveta.

24. Luddako pabbatasmā ajaṃ ākaḍḍhati.
lovac / sa planine / kozu / vuče
Lovac vuče kozu sa planine.

25. Tāpaso pabbatamhā sīhaṃ passati.
pustinjak / sa planine / lava / vidi
Pustinjak sa planine vidi lava.

26. Vāṇijā kassakehi lābhaṃ labhanti.
trgovci / od seljaka / zaradu / dobijaju
Trgovci zarađuju na seljacima.

27. Luddako vāṇijānaṃ varāhe hanati.
lovac / za trgovce / svinje / ubija
Lovac ubija svinje za račun trgovaca.

28. Tāpaso ācariyamhā pañhe pucchati.
pustinjak / od učitelja / pitanja / pita
Pustinjak postavlja pitanja učitelju.

29. Putto mañcamhā patati.
sin / sa kreveta / pada
Sin pada sa kreveta.

30. Kumārā sahāyakehi saddhiṃ nahāyanti.
dečaci / sa prijateljima / kupaju se
Dečaci se kupaju sa drugovima.

 

-ooOoo-


Lekcije: 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Dodatak

Rešenja: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-32

Pāli bukvar (The Pāli Primer) jeste publikacija Vipassana Research Instituta (http://www.vri.dhamma.org).
Cilj mu je da obezbedi elementarno razumevanje pali jezika.