Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Rešenja 6-10

Pali bukvar – Rešenja

Izvor: Tipitaka Network, http://www.tipitaka.net/pali/palidd/

 Napomena: VU-Arial font je korišćen u ovom dokumentu


Pali bukvar – Vežba 6

Prevedite:

1. Kassakassa putto vejjassa sahāyena saddhiṃ āgacchati.
farmerov / sin / lekarev / sa prijateljem / dolazi
Seljakov sin dolazi sa lekarevim prijateljem.

2. Brāhmaṇassa kuddālo hatthamhā patati.
bramanova / motika / iz ruke / pada
Motika ispada iz bramanove ruke.

3. Migā āvāṭehi *nikkhamanti.
jeleni / [iz] rupa / izlazi
Jeleni iz rupa izlaze.

* Videti belešku u Lekciji 4.

4. Vāṇijānaṃ assā kassakassa gāmaṃ dhāvanti.
trgovčevi / konji / [u] seljakovo / selo / trče
Trgovčevi konje trče u seljakovo selo..

5. Mātulassa mitto Tathāgatassa sāvake vandati.
ujakov / prijatelj / Bude / učenike / poštuje
Ujakov prijatelj poštuje Budine učenike.

6. Amacco bhūpālassa khaggena sappaṃ paharati.
ministar / kraljev / mačem / zmiju / udara
Ministar kraljevim mačem udara zmiju.

7. Vāṇijā gāme manussānaṃ piṭakehi macche āharanti.
trgovci / u sela / ljudima / u košarama / ribe / donose

Trgovci donose u košarama ribu u sela ljudima

8. Coro vejjassa sakaṭena mittena saha gāmamhā nikkhamati.
lopov / lekara / u kočiji / sa prijateljem / iz sela / odlazi
Lopov napušta selo sa prijateljem u lekarevoj kočiji.

9. Upāsakassa puttā samaṇehi saha vihāraṃ gacchanti.
nezaređenog sledbenika / sinovi / sa monasima / u manastir / idu
Sinovi nezaređenog sledbenika idu u manastir sa monasima.

10. Yācako amaccassa sāṭakaṃ icchati.
prosjak / ministrov / odeća / želi
Prosjak priželjkuje ministrovu odeću.

11. Mittānaṃ mātulā tāpasānaṃ odanaṃ dadanti.
prijatelja / ujaci / pustinjacima / pirinač / daju
Ujaci prijatelja daju pirinač pustinjacima/asketama.

12. Dhīvarassa kakacena coro kukkuraṃ paharati.
ribara / testerom / lopov / psa / udara
Lopov udara psa ribarevom testerom.

13. Bhūpālassa putto amaccassa assaṃ āruhati.
kralja / sin / ministrovog / konja / penje
> Kraljev sin se penje na ministroovg konja.
> Princ se penje na ministrovog konja.

14. Paṇḍitassa puttā Buddhassa sāvakena saha vihāraṃ pavisanti.
mudraca / sinovi / Bude / učenikom / manastir / ulazi
Sinovi mudraca ulaze u manastir sa Budinim učenikom.

15. Suriyo manusse rakkhati.
sunce / ljude / štiti
Sunce štiti ljude.

16. Vejjassa sunakho ācariyassa sopānamhā patati.
lekarev / pas / učiteljev / stepenica / pada
Lekarev pas pada sa učiteljevih stepenica.

17. Rajakā rukkhehi oruhanti.
perači / drveća / silaze
Perači silaze sa drveća.

18. Yācakassa dārakā rodanti.
prosjakov / deca / plaču
Prosjakova deca plaču.

19. Luddakassa puttā corassa dārakehi saddhiṃ kīḷanti.
lovčev / sinovi / lopovljev / decom / igraju se
Lovčevi sinovi se igraju sa lopovljevom decom.

20. Tāpaso Tathāgatassa sāvakānaṃ odanaṃ dadāti.
pustinjak / Bude / učenicima / pirinač / daje
Pustinjak daje pirinač Budinim učenicima.

21. Samaṇā ācariyassa hatthena sāṭake labhanti.
monasi / učiteljev / ruke / odeću / prima
Monasi primaju odeću iz učiteljeve ruke.

22. Coro vāṇijassa sahāyakasmā assaṃ yācati.
lopov / trgovca / prijatelj / konja / traži
Lopov traži konja od trgovčevog prijatelja.

23. Upāsakā Tathāgatassa sāvakehi pañhe pucchanti.
nezaređeni sledbenici / Bude / učenika / pitanja / pitaju
Nezaređeni sledbenici postavljaju pitanja Budinim učenicima.

24. Pāsāṇamhā migo patati, luddako hasati, sunakhā dhāvanti.
stene / jelen / pada / lovac / smeje / psi / trče
Jelen pada sa stene, lovac se smeje, psi trče.

25. Vejjassa patto puttassa hatthamhā patati.
lekara / zdela / sina / ruku / pada
Lekareva zdela ispada iz ruku njegovog sina.

26. Kumāro mātulānaṃ puttānaṃ hatthena odanaṃ dadāti.
dečak / od ujakâ / sinovima / rukom / pirinač / daje
Dečak rukom daje pirinač ujakovim sinovima.

27. Sarā luddakassa hatthehi patanti, migā pabbataṃ dhāvanti.
strele / od lovca / iz ruku / padaju / jelen / u planinu / trči
Strele ispadaju iz lovčevih ruku, jelen beži u planinu.

28. Bhūpālassa putto amaccehi saddhiṃ pāsādasmā oruhati.
od kralja / sin / sa savetnicima / iz palate / silazi
Kraljev sin silazi iz palate sa savetnicima.

29. Vejjassa soṇo kassakassa sūkaraṃ ḍasati.
od lekara / pas / od seljaka / psa / grize
Lekarov pas grize seljakovog psa.

30. Dhīvaro manussānaṃ macche āharati, lābhaṃ labhati.
ribar / ljudima / ribu / donosi / zaradu / dobija
Ribar donosi ribu ljudima i (sebi) obezbeđuje zaradu.


Pali bukvar – Vežba 7

Prevedite:

 

1. Brāhmaṇo sahāyakena saddhiṃ rathamhi nisīdati.
braman / sa prijateljem / u kočiji / sedi
Braman sa prijateljem sedi u kočiji.

2. Asappurisā corehi saha gāmesu caranti.
loši ljudi / sa lopovima / po selima / hodaju
Loši ljudi po selima idu sa lopovima.

3. Vāṇijo kassakassa nivāse bhattaṃ pacati.
trgovac / seljakov / u kući / pirinač / kuva
Trgovac kuva pirinač u seljakovoj kući.

4. Bhūpālassa amaccā dīpesu manusse rakkhanti.
kraljevi / savetnici / na ostrvima / ljude / štite
Kraljevi savetnivi ljude na ostrvima štite.

5. Sugatassa sāvakā vihārasmiṃ vasanti.
Budini / učenici / u manastiru / žive
Budini učenici žive u manastiru.

6. Makkaṭo rukkhamhā āvāṭasmiṃ patati.
majmun / sa drveta / u rupu / pada
Majmun pada sa drveta u rupu.

7. Suriyassa āloko samuddamhi patati.
Sunčev / svetlost / na more / pada
Sunčeva svetlost pada na more.

8. Kassakānaṃ goṇā gāme āhiṇḍanti.
seljakov / volovi / u selu / tumaraju
Seljakovi volovi tumaraju po selu.

9. Vejjassa dārako mañcasmiṃ sayati.
lekarev / dečak / na krevetu / spava
Lekarev sin spava na krevetu.

10. Dhīvarā samuddhamhā piṭakesu macche āharanti.
ribari / iz mora / u košarama / ribu / donose
Ribari donose, u košarama, ribu iz mora.

11. Sīho pāsāṇasmiṃ ṭiṭṭhati, makkaṭā rukkhesu caranti.
lav / na steni / stoji / majmuni / na drveću / hodaju
Lav stoji na steni, majmuni hodaju po drveću.

12. Bhūpālassa dūto amaccena saddhiṃ samuddaṃ tarati.
kraljev / glasnik / savetnikom / sa / more / prelazi
Kraljev glasnik prelazi more sa savetnikom.

13. Manussā loke jīvanti, devā sagge vasanti.
ljudi / u svetu / žive / bogovi / na nebesima / borave
Ljudi žive u ovom svetu, bogovi borave na nebu.

14. Migā pabbatesu dhāvanti, sakuṇā ākāse uppatanti.
jeleni / po planinama / trče / ptice / na nebu / lete
Jelene trče po planinama, ptice lete po nebu.

15. Amacco khaggaṃ bhūpālassa hatthamhā ādadāti.
savetnik / mač / kraljev / iz ruke / uzima
Savetnik uzima mač iz kraljeve ruke.

16. Ācariyo mātulassa nivāse mañcamhi puttena saha nisīdati.
učitelj / ujakov / u kući / na krevet / sinom / sa / seda
Učitelj u ujakovoj kući sa (svojim) sinom seda na krevet.

17. Tāpasā pabbatamhi viharanti.
pustinjaci / na planini / žive
Pustinjaci žive na planini.

18. Upāsakā samaṇehi saddhiṃ vihāre sannipatanti.
nezaređeni sledbenici / monasima / sa / u manastiru / sastaju
Nezaređeni sledbenici se sastaju sa monasima u manastiru.

19. Kākā rukkhehi uppatanti.
gavrani / sa drveća / poleću
Gavrani poleću sa drveća.

20. Buddho dhammaṃ bhāsati, sappurisā Buddhamhi pasīdanti*.
Buda / Dhammu / govori / pravednici / Budom / jesu zadovoljni
Buda govori Dhammu, pravednici su obradovani Budom.

21. Asappuriso khaggena nāvikassa dūtaṃ paharati.
pokvarenjak / mačem / mornarev / glasnik / ubada
Pokvarenjak ubada mornarevog glasnika mačem.

22. Puriso sarena sakunaṃ vijjhati, sakuṇo rukkhamhā āvāṭasmiṃ patati.
čovek / strelom / pticu / gađa / ptica / sa drveta / u rupu / pada
Čovek gađa pticu strelom, ptica pada sa drveta u rupu.

23. Manussā suriyassa ālokena lokaṃ passanti.
ljudi / sunčeva / sa svetlom / svet / vide
Uz pomoć sunčevog svetla, ljudi vide ovaj svet.

24. Kassakassa goṇā magge sayanti.
seljakov / volovi / na putu / spavaju
Seljakovi volovi spavaju na putu.

25. Goṇassa kāyasmiṃ kāko tiṭṭhati.
volov / na telu / gavran / stoji
Gavran stoji na volovom telu.

26. Migā dīpasmiṃ pāsāṇesu nisīdanti.
jelen / na ostrvu / na stenama / stoji
Jelen stoji na stenju na ostrvu.

27. Sakuṇo nāvikassa hatthamhā āvāṭasmiṃ patati.
ptica / mornarev / sa ruke / u rupu / pada
Ptica pada sa mornareve ruke u rupu.

28. Sappuriso nāvikena saha samuddamhā uttarati.
pravednik / mornarem / sa / iz mora / izlazi
Pravednik izlazi iz mora (zajedno) sa mornarem.

29. Kuddālo luddakassa hatthamhā āvāṭasmiṃ patati.
motika / lovčev / iz ruke / u rupu / pada
Motika ispada iz lovčeve ruke u rupu.

30. Suriyassa ālokena cando bhāsati (sija).
sunčev / svetlošću / Mesec / sija
Mesec sija (zahvaljujući) Sunčevoj svetlosti.

 

* pasīdati se uvek odnosi na reč koja je u lokativu.


Pali bukvar – Vežba 8

Prevedite:

1. Upāsako pupphāni āharati.
sledbenik / cveće / donosi
Sledbenik donosi cveće.

2. Araññe migā vasanti, rukkhesu makkaṭā caranti.
u šumi / jelen / živi / na drveću / majmuni / idu
Jelen živi u šumi, majmuni idu po drveću.

3. Goṇā tiṇaṃ khādanti.
volovi / trava / jedu
Volovi jedu travu.

4. Manussā nayanehi passanti.
ljudi / očima / gledaju
Ljudi gledaju očima.

5. Samaṇo vihārasmiṃ āsane nisīdati.
monah / u manastiru / na sedištu / sedi
Monah sedi na mestu u manastiru.

6. Rukkhamhā paṇṇāni patanti.
sa drveća / listovi / padaju
Lišće pada sa drveća.

7. Vāṇijā gāmamhā khīraṃ nagaraṃ haranti.
trgovci / iz sela / mleko / grad / nose
Trgovci nose mleko iz sela u grad.

8. Bhūpālo kumārena saddhiṃ uyyāne carati.
kralj / sa dečakom / u parku / šeta
Kralj sa dečakom šeta u parku.

9. Kassako khettamhi kuddālena āvāṭe khaṇati.
seljak / u polju / motikom / rupe / kopa
Seljak motikom kopa rupe u polju.

10. Mātulo puttassa bhaṇḍāni dadāti.
ujak / sinu (dativ) / robu / daje
Ujak daje stvari sinu.
ujak / sinovljeve (genitiv) / stvari / daje
Ujak daje sinovljeve stvari.

11. Upāsakā samaṇānaṃ dānaṃ dadanti, sīlāni rakkhanti.
sledbenici / monasima / darove / daju / vrlinu / štite
Sledbenici daju poklone daju, vrlinu čuvaju,

12. Dārakā mittehi saddhiṃ udakasmiṃ kīḷanti.
deca / sa drugovima / u vodi / igraju se
Deca se sa drugovima igraju u vodi.

13. Kassakā vāṇijehi vatthāni labhanti.
seljaci / od trgovaca / tkanine / dobijaju
Seljaci dobijaju tkanine dobijaju.

14. Kumāro uyyānamhā mātulassa kusumāni āharati.
dečak / iz parka / za ujaka / cveće / donosi
Dečak iz parka donosi cveće za ujaka.

15. Brāhmaṇassa ajā goṇehi saha vane āhiṇḍanti, tiṇāni khādanti.
bramanove / koze / sa volovima / u šumi / lutaju / travu / jedu
Braminove koze lutaju šumom sa volovima i jedu travu.

16. Sīho vanasmiṃ rukkhamūle (at the foot of a tree) nisīdati.
lav / u šumi / u podnožju drveta / sedi
Lav sedi u šumi u podnožju drveta.

17. Rajakā udakena āsanāni dhovanti.
perač / vodom / sedišta / pere
Perač vodom pere sedišta.

18. Amacco dūtena saddhiṃ rathena araññaṃ pavisati.
savetnik / sa glasnikom / u kočiji / u šumu / ulazi
Savetnik sa svojim glasnikom ulazi u šumu na kočiji.

19. Yācakassa putto udakena paṇṇāni dhovati.
prosjakov / sin / vodom / lišće / pere
Prosjakov sin pere lišće vodom.

20. Vāṇijā bhaṇḍāni nagaramhā gāmaṃ āharanti.
trgovci / robu / iz grada / u selo / donose
Trgovci iz grada donose robu u selo.

21. Tathāgatassa sāvakā asappurisānaṃ putte anusāsanti.
Budini / učenici / rđavog čoveka / sinove / savetuju
Budini učenici savetuju sinove rđavog čoveka.

22. Upāsakā udakena pupphāni āsiñcanti.
sledbenici / vodom / cvetove / prskaju
Sledbenici cvetove prskaju vodom.

23. Kumāro pattaṃ bhindati; mātulo akkosati.
dečak / zdelu / razbija / ujak / grdi
Dečak razbija zdelu, ujak ga grdi.

24. Luddakassa putto migassa kāyaṃ hatthena phusati.
lovčev / sin / jelenovo / telo / rukom / dodiruje
Lovčev sin rukom dodiruje telo jelena.

25. Goṇo khette pāsāṇamhā uṭṭhahati.
vo / u polju / sa stene / ustaje
Vo ustaje sa stene u polju.


Pali bukvar – Vežba 9

Prevedite:

1. Upāsako vihāraṃ gantvā samaṇānaṃ dānaṃ dadāti.
sledbenik / u manastir / otišavši / monasima / poklon / daje
Otišavši u manastir, sledbenik daje poklon monasima..

2. Sāvako āsanamhi nisīditvā pāde dhovati.
sledbenik / na sedištu / sedevši / noge / pere
Pošto je seo na svoje mesto, učenik pere noge.

3. Dārakā pupphāni saṃharitvā mātulassa datvā hasanti.
deca / cveće / sakupivši / ujaku / davši / smeju se
Pošto su sakupili cveće i dali ga ujaku, deca se smeju.

4. Yācakā uyyānamhā āgamma kassakasmā odanaṃ yācanti.
prosjaci / iz parka / otišavši / od seljaka / pirinač / prose
Napustivši park, prosjaci prose pirinač od seljaka.

5. Luddako hatthena sare ādāya araññaṃ pavisati.
lovac / rukom / strele / uzevši / u šumu / ulazi
Pošto je uzeo strele u ruku, lovac ulazi u šumu.

6. Kumārā kukkurena saddhiṃ kīḷitvā samuddaṃ gantvā nahāyanti.
dečaci / sa psom / igravši se / u more / otišavši / kupaju se
Pošto su se igrali sa psom i ušli u more, dečaci se kupaju.

7. Vāṇijo pāsāṇasmiṃ ṭhatvā kuddālena sappaṃ paharati.
trgovac / na steni / stajavši / motikom / zmiju / udara
Stojeći na steni, t
rgovac motikom udara zmiju.

8. Sappuriso yācakassa putte pakkositvā vatthāni dadāti.
čestit čovek / prosjakove / sinove / okupivši / odeću / daje
Okupivši projake sinove, dobri čovek im daje odeću.

9. Dārako āvāṭamhi patitvā rodati.
dete / u jamu / upavši / plače
Upavši u jamu, dete plače.

10. Bhūpālo pāsādamhā nikkhamitvā amaccena saddhiṃ bhāsati.
kralj / iz palate / otišavši / sa savetnikom / razgovara
Napustivši palatu, kralj razgovara sa savetnikom.

11. Sunakho udakaṃ pivitvā gehamhā nikkhamma magge sayati.
pas / vodu / popivši / iz kuće / otišavši / na putu / spava
Pošto se napio vode i otišao od kuće, pas spava na putu.

12. Samaṇā bhūpālassa uyyāne sannipatitvā dhammaṃ bhāsanti.
askete / od kralja / u parku / okupivši se / Dhammu / govore
Okupivši se u kraljevom parku, askete o Dhammi govore.

13. Putto nahātvā bhattaṃ bhutvā mañcaṃ āruyha sayati.
sin / okupavpi se / pirinač / pojevši / krevet / popevši se / spava
Okupavši se i pojevši pirinač, te popevši se na krevet, sin spava.

14. Vāṇijā dīpamhā nagaraṃ āgamma ācariyassa gehe vasanti.
trgovci / sa ostrva / u grad / stigavši / učiteljevoj / u kući / žive
Sa ostrva u grad došavši, trgovci u učiteljevoj kući žive.

15. Rajako vatthāni dhovitvā puttaṃ pakkosati.
perač / odeću / opravši / sina / zove
Opravši tkanine, perač poziva sina.

16. Vānarā rukkhehi oruyha uyyāne āhiṇḍanti.
majmuni / sa drveća / sišavši / u parku / lutaju
Sišavši sa drveća, majmuni tumaraju parkom.

17. Migā vanamhi āhiṇḍitvā paṇṇāni khādanti.
jelen / u šumi / lutavši / listove / jedu
Lutajući šumom, jeleni listove jedu.

18. Kumāro nayanāni dhovitvā suriyaṃ passati.
dečak / oči / opravši / sunce / vidi
Ispravši oči, dete vidi Sunce.

19. Nāvikassa mittā nagarasmā bhaṇḍāni ādāya gāmaṃ āgacchanti.
mornarevi / prijatelji / iz grada / robu / uzevši / u selo / dolaze
Preuzevši robu u gradu, mornarevi prijatelji dolaze u selo.

20. Dārako khīraṃ pivitvā gehamhā nikkhamma hasati.
dete / mleko / popivši / iz kuće / otišavši / smeje se
Pošto se napilo mleka i otišalo iz kuće, dete se smeje.

 


Pali bukvar – Vežba 10

Prevedite:

 

1. Kumārā vanamhi mittehi saha kīḷitvā bhattaṃ bhuñjituṃ gehaṃ dhāvanti.
dečaci / u šumi / sa prijateljima / igravši se / pirinač / jesti / kući / trče
Pošto su se igrali u šumi sa prijateljima, dečaci trče kući da jedu pirinač.

2. Migā tiṇaṃ khāditvā udakaṃ pātuṃ pabbatamhā uyyānaṃ āgacchanti.
jeleni / travu / pojevši / vodu / piti / sa planine / u park / dolaze
Pošto su se najeli trave, jeleni sa planine dolaze u park da bi pili vode.

3. Vāṇijassa putto bhaṇḍāni āharituṃ rathena nagaraṃ gacchati.
trgovčev / sin / robu / doneti / kočijom / u grad / ide
Trgovčev sin kočijom ide u grad da bi doneo robu.

4. Yācako mātulassa kuddālena āvāṭaṃ khaṇituṃ icchati.
prosjak / od ujaka / motikom / jamu / kopati / želi
Prosjak želi da ujakovom motikom iskopa jamu.

5. Amaccā bhūpālaṃ passituṃ pāsādamhi sannipatanti.
savetnici / kralja / videti / u palati / okupljaju se
Savetnici se okupljaju u palati da bi videli kralja.

6. Goṇā uyyāne āhiṇḍitvā kassakassa khettaṃ āgacchanti.
volovi / u parku / lutajući / seljaka / na njivu / dolaze
Pošto su lutali parkom, volovi dolaze na seljakovu njivu.

7. Upāsakā samaṇānaṃ dānaṃ dātuṃ vihāraṃ pavisanti.
sledbenici / monasima / hranu / dati / u manastir / ulaze
Sledbenici ulaze u manastir da bi dali hranu monasima.

8. Rathena nagaraṃ gantuṃ puriso gehasmā nikkhamati.
kočijom / u grad / ići / čovek / od kuće / odlazi
Čovek napušta kuću da bi kočijom otišao u grad.

9. Brāhmaṇo vejjena saddhiṃ nahāyituṃ udakaṃ otarati.
braman / sa lekarem / kupati se / u vodu / ulazi
Braman ulazi u vodu, da bi se kupao sa lekarem.

10. Coro amaccassa gehaṃ pavisituṃ uyyāne āhiṇḍati.
lopov / od savetnika / kuću / ući / u parku / luta
Lopov luta parkom kako bi se ušunjao u savetnikovu kuću.

11. Sīho pabbatamhi sayitvā uṭṭhāya migaṃ hantuṃ oruhati.
lav / na planini / spavavši / ustavši / jelena / ubiti / silazi
Pošto je prespavao na planini, lav je ustao i silazi da bi ubio jelena.

12. Udakaṃ otaritvā vatthāni dhovituṃ rajako puttaṃ pakkosati.
u vodu / spustivši se / odeću / oprati / perač / sina / doziva
Perač doziva sina da uđe u vodu i opere odeću.

13. Tathāgataṃ passitvā vandituṃ upāsako vihāraṃ pavisati.
Budu / videvši / pokloniti se / sledbenici / u manastir / ulaze
Sledbenici ulaze u manastir da vide Budu i da mu se poklone.

14. Khettaṃ kasituṃ kassako kuddālaṃ ādāya gehā nikkhamati.
njivu / prekopati / seljak / motiku / uzevši / iz kuće / odlazi
Da bi prekopao njivu, seljak uze motiku i odlazi od kuće.

15. Sarehi mige vijjhituṃ luddakā sunakhehi saha araññaṃ pavisanti.
strelama / jelene / gađati / lovci / sa psima / u šumu / ulaze
Lovci ulaze sa psima u šumu, kako bi strelama gađali jelene..

16. Narā gāmamhā nikkhamitvā nagare vasituṃ icchanti.
men / from village / having left / in city / to live / wish
The men wish to leave the village and live in the city.

17. Sakuṇe passituṃ amaccā kumārehi saha pabbataṃ āruhanti.
ptice / videti / savetnici / sa dečacima / na planinu / uspinju se
MSavetnici se penju na planinu zajedno sa dečacima, kako bi videli ptice.

18. Pabbatasmā rukkhaṃ ākaḍḍhituṃ vāṇijena saha kassako gacchati.
sa planine / drvo / svući / sa trgovcem / seljak / ide
Seljak ide sa trgovcem da bi sa planine dovukao drvo.

19. Phalāni khādituṃ makkaṭā rukkhesu caranti.
plodove / jesti / majmuni / po drveću drveću / veru se
Majmuni se veru po drveću kako bi jeli plodove.

20. Paṇḍito sugatassa sāvakehi saddhiṃ bhāsituṃ icchati.
mudrac / od Bude / sa učenicima / govoriti / želi
Mudrac želi da razgovara sa Budinim učenicima.

21. Samuddaṃ taritvā dīpaṃ gantvā vatthāni āharituṃ vāṇijā icchanti.
more / prešavši / na ostrvo / otišavši / odeću / doneti / trgovci / žele
Trgovci žele da pređu more i stignu na ostrvu kako bi doneli odeću.

22. Pupphāni saṃharitvā udakena āsiñcituṃ upāsako kumāre ovadati.
cvetove / sakupivši / vodom / poprskati / sledbenici / dečake / podsećaju
Laici podsećaju dečake da sakupe cvetove i poprskaju ih vodom.

23. Ajassa kāyaṃ hatthehi phusituṃ dārako icchati.
od koze / telo / rukama / dodirnuti / dete / želi
Dete želi da rukom dodirne telo koze.

24. Brāhmaṇassa gehe āsanesu nisīdituṃ rajakassa puttā icchanti.
od bramana / u kući / na sedištima / sesti / od perača / sinovi / žele
Peračevi sinovi žele da sednu na sedišta u bramanovoj kući.

25. Pātuṃ udakaṃ yācitvā dārako rodati.
piti / vodu / traživši / dete / plače
Dete traži da pije vodu i plače
.

-ooOoo-


Lekcije: 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Dodatak

Rešenja: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-32

Pāli bukvar (The Pāli Primer) jeste publikacija Vipassana Research Instituta (http://www.vri.dhamma.org).
Cilj mu je da obezbedi elementarno razumevanje pali jezika.