Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Tipitaka / Pāli kanon

Pogledajte mapu Tipitake


Tipitaka (pali ti, “tri,” + pitaka, “košara”) ili Pāli kanon jeste zbirka tekstova zapisanih na jeziku pāli, koja predstavlja doktrinarnu osnovu theravāda budizma. Zajedno sa drevnim komentarima (aṭṭhakathā), ona čini korpus klasičnih theravādskih tekstova.

Pāli kanon je ogromna zbirka literature: u engleskom prevodu — koji pokriva znatan deo, mada ne celokupan Kanon – ovi tekstovi zauzimaju desetak hiljada štampanih strana. Naravno, sa domaćim prevodima stoji neuporedivo lošije, mada zahvaljujući ovom sajtu situacija i nije tako loša kako bi se u prvi mah moglo pomisliti. Naime na ovom sajtu vam je na raspolaganju više stotina što kraćih, što dužih govora (sutta), uglavnom Budinih, ali i njegovih glavnih učenika. Veliki napor da ovo blago postane dostupno na našem području uložio je Čedomil Veljačić i velik deo njegovih radova dostupni su ovde.

No, pre svega, treba se zapitati čemu uopšte čitanje sutta. Zašto gubiti vreme sa nečim što je toliko staro, često dosadno zbog mnogih ponavljanja, naizgled neaktuelno. Pre nego što pokušate da sami sebi odgovorite na ova pitanja zavirite u tekst Upoznavanje sa suttama: nekoliko sugestija pre čitanja Pali kanona.

Tri dela Tipitake su:

Vinaya pitaka
Zbirka tekstova koji se odnose na pravila ponašanja unutar sanghe — zajednice monaha (bhikkhu) i monahinja (bhikkhuni). Daleko više od puke liste pravila, Vinaya pitaka sadrži takođe priče kojima se opisuje nastanak svakog pravila, pa tako dobijamo detaljan opis na koji način je Buda rešavao problem održavanja harmoničnih odnosa unutar mnogobrojne i raznorodne duhovne zajednice.

Sutta pitaka
Zbirka govora koje su u raznim prilikama i povodima izgovorili Buda i nekolicina njegovih najbližih učenika. Sadrži suštinu učenja theravāda budizma.

Abhidhamma pitaka
Zbirka tekstova u kojima su osnovni doktrinarni principi izloženi u Sutta pitaki prerađeni i reorganizovani u konzistentan sistem pogodan za istraživanje fenomena uma i materije.

Mapa koja pokazuje glavne delove Tipitake

                          Tipitaka
|
|
+——————————————————————–+——————————————————————-+
|                       |                       |
Vinaya pitaka          Sutta pitaka           Abhidhamma pitaka
|                       |                       |
Suttavibhanga                |                  Dhammasangani
Khandhaka                    |                  Vibhanga
– Mahavagga                  |                  Dhatukatha
– Ćullavagga                 |                  Puggalapaññatti
Parivara                     |                  Kathavatthu
|                  Yamaka
|                  Patthana
|    

+————————————–+—————————————-+——————————————–+————————————+
|             |              |               |            |
Digha nikāya  |       Samyutta nikāya        |            |
Mađđhima nikāya                 Anguttara nikāya    |
|
Khuddaka nikāya
|
+————————————+——————————+
|
+————————–+———-+———-+——————-+————+—————–+—–+————-+—————-+
|         |    |    |       |    |      |  |     |      |
Khuddakapatha   |    |    |       |    |      |  |       |      |
Dhammapada  |    |       |    |      |  |     |      |
Udana  |       |    |      |  |     |      |
Itivuttaka  |    |      |  |     |      |
Sutta nipata |      |  |     |      |
Vimanavatthu  |  |     |      |
Petavatthu |     |      |
Theragatha |      |
Therigatha   |
Đataka
Niddesa
Patisambhidamagga
Apadana
Buddhavamsa
Ćariyapitaka
Nettippakarana
Petakopadesa
Milindapañha