Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Abhidhamma pitaka

 


Sedam knjiga Abhidhamma pitake, trećeg dela Tipitake, nude izuzetnmo detaljnu analizu osnovnih principa po kojima se odvijaju mentalni i fizički procesi. I dok su Sutta i Vinaya pitaka karakteristične po tome što daju praktično učenje o budističkom putu ka probuđenju, Abhidhamma pitaka predstavlja filozofsku – skoro naučnu – analizu temelja upravo tog puta. U abhidhamma filozofiji nama poznati psihofizički univerzum (naš svet "drveća" i "kamenja"; "ja" i "ti") pretvoren je u kompleksnu – ali razumljivu – mrežu impersonalnih fenomena što nastaju i nestaju neshvatljivo velikom brzinom iz trenutka u trenutak, u skladu sa jasno definisanim prirodnim zakonima.

Abhidhamma pitaka uživa zasluženu reputaciju štiva slojevitog i teškog za čitanje, pa ipak za neke njezini opisi načina na koji funkcioniše um jesu korisni kao pomoć u meditativnoj praksi. Savremeni burmanski pristup podučavanju i praksi satipatthana meditacije se, naročito, oslanja na interpretacije meditativnog iskustva date u Abhidhammi.

Prema tradiciji, suštinu abhidhamma filozofije formulisao je Buda tokom četvrte nedelje posle probuđenja, premda naučnici dovode u pitanje autentičnost Budinog autorstva. Međutim, bez obzira na pitanje autorstva, Abhidhamma ostaje jedan grandiozan intelektualni poduhvat.

Abhidhamma pitaka je podeljena na sedam knjiga, premda prva (Dhammasangani) i poslednja (Patthana) zajednički čine suštinu učenja Abhidhamme. Tih sedam knjiga su:

  • Dhammasangani ("Nabrajanje fenomena").

  • Vibhanga ("Knjiga rasprava"). Ova knjiga nastavlja analizu iz Dhammasangani, ovde u formi katehizma.

  • Dhātukatha ("Diskusija u pogledu elemenata"). Ponavljanje prethodnog, u formi pitanja i odgovora.

  • Puggalapaňňatti ("Opis ličnosti"). Pomalo van konteksta Abhidhamma pitake, ova knjiga sadrži opise velikog broja tipova ličnosti.

  • Kathāvatthu ("Tačke nesporazuma"). Još jedan neobičan deo Abhidhamme, ova knjiga sadrži pitanja i odgovore koje je sakupio Moggaliputta Tissa u 3. veku pre n.e., kako bi pomogao da se razjasne nesporazumi između različitih "hinayana" budističkih škola toga vremena.

  • Yamaka ("Knjiga parova"). Ova knjiga je logička analiza mnogih pojmova izloženih u prethodnim knjigama.

  • Patthāna ("Knjiga o odnosima"). Ova knjiga, daleko najobimnija u čitavoj Tipitaki (preko 6.000 strana u burmanskom izdanju), opisuje 24 paccaye ili zakona uzročnosti, na osnovu kojih dhamme utiču jedne na drugu. Ti zakoni, kada se kroz sve moguće permutacije ukrste sa dhammama opisanim u Dhammasangani, pokrivaju apsolutno svako moguće iskustvo koje nam je dostupno.