Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sutta pitaka

Pogledajte mapu Tipitake
 


Sutta pitaka, drugi deo Tipitake, sastoji se od preko 10.000 sutta, ili govora, koje je izgovorio Buda ili neko od njegovih najbližih učenika tokom njegovog 45-godišnjeg širenja učenja. U njoj su takođe sabrani i stihovi drugih članova sanghe.

Sutte su grupisane u pet nikāya ili zbirki:

Digha nikāya
Zbirka "dugih" govora (pali digha = "dug") se sastoji od 34 sutte, uključujući dobro poznatu Maha-satipatthāna suttu (Veliki govor o temeljima sabranosti), Samannaphala suttu (Govor o plodovima isposničkog života), Maha-parinibbāna suttu (Veliki govor o konačnom utrnuću [poslednji dani Budinog života]) i mnoge druge.

Mađđhima nikāya
Zbirku govora "srednje dužine" (pali mađđhima= "sredina") čine 152 sutte, uključujući Sabbāsava suttu (Govor o svim nečistoćama), Ćula-kammavibhanga suttu (Malo izlaganje o kammi), Ānāpānasati suttu (O sabranosti pažnje na dah),
Kāyagatāsati suttu (O sabranosti pažnje na telo), Angulimāla suttu (Govor Angulimali) i mnoge druge.

Samyutta nikāya
Zbirka "grupisanih" govora (pali samyutta = "grupa" ili "kolekcija"), koja se sastoji od 2.889 kraćih sutta grupisanih tematski u 56 samyutti.

Anguttara nikāya
Zbirku "brojčano grupisanih" govora čini 8.777 kratkih sutta, razvrstanih u 11 nipata prema broju elemenata Dhamme koji se u njima analiziraju. Na primer, Eka-nipata ("Knjiga jedinica") sadrži sutte o onome čega ima samo jednog; Duka-nipata ("Knjiga dvojki") sadrži sutte koje se bave onim elementima Dhamme kojih ima po dva itd.

Khuddaka nikāya
Zbirka "kratkih knjiga" (pali khudda = "manji") sačinjena je od 15 "knjiga" (17 u tajlandskom izdanju, 18 u burmanskom), uključujući Dhammapāda, Therigatha (Pesme prosjaka), Theragatha (Pesme prosjakinja), Sutta nipata, Đatake (priče o prethodnim Budinim životima) itd.