Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 6:1-10

Āhuneyya vagga
Vredan poštovanja

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Āhuneyya sutta — Vredan poštovanja (1) [pāli]

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u hramu koji je podigao Anāthapiṇḍika. Onda se Blaženi obrati monasima: “Monasi”.

“Da, poštovani”, odgovoriše monasi.

Na to Blaženi reče: “Monasi, onaj monah koji poseduje šest svojstava jeste vredan poštovanja, gostoprimstva, poklona, učtivih pozdrava, taj je nenadmašno polje za sticanje zasluga za ovaj svet. A kojih šest?

Kada monah svojim okom vidi oblik, nije ni srećan, nije ni nesrećan, već boravi spokojan, sabran i jasno razumevajući.

Kada svojim uhom čuje zvuk, nije ni srećan, nije ni nesrećan, već boravi spokojan, sabran i jasno razumevajući.

Kada svojim nosom oseti miris, nije ni srećan, nije ni nesrećan, već boravi spokojan, sabran i jasno razumevajući.

Kada svojim jezikom okusi ukus, nije ni srećan, nije ni nesrećan, već boravi spokojan, sabran i jasno razumevajući.

Kada svojim telom oseti opipljiv predmet, nije ni srećan, nije ni nesrećan, već boravi spokojan, sabran i jasno razumevajući.

Kada svojim umom sazna ideju, nije ni srećan, nije ni nesrećan, već boravi spokojan, sabran i jasno razumevajući.

Monasi, onaj monah koji poseduje ovih šest svojstava jeste vredan poštovanja, gostoprimstva, poklona, učtivih pozdrava, taj je najveće polje za sticanje zasluga za ovaj svet.

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.