Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 7:21-31

Devattā vagga
Božanstva


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


36. Paṭhamamitta sutta – Prijatelj (1)

“Monasi, treba se družiti sa prijateljem koji poseduje sedam osobina. Kojih sedam? On daje ono što je teško dati, čini ono što je teško učiniti, oprašta ono što je teško oprostiti, poverava ti se, tvoje tajne ne otkriva drugima, ne zaboravlja te u nevolji, ne prezire te kad ništa nemaš. Monasi, treba se družiti sa prijateljem koji poseduje tih sedam osobina.”

Prijatelj daje što je teško dati,
čini što je teško učiniti.
Grube reči tvoje zaboravlja
i podnosi što je teško podneti.

Svoje tajne ti govori,
ali tvoje drugom ne otkriva.
Kada je teško, ne napušta te,
niti u oskudici prezire.

Ko takve osobine ima,
taj čovek ti je prijatelj.
Ko želi prijatelja da ima,
sa takvime neka se združi.

37. Dutiyamitta sutta – Prijatelj (2)

„Monasi, sa prijateljem monahom koji poseduje sedam kvaliteta treba se družiti, prijateljevati, biti u blizini, čak i ako vam kaže da idete. Kojih sedam? On je drag i mio, poštovan, na dobrome glasu, savetuje i lako prima savete drugoga, govori o onome što jeste važno i ne nagovara druge na ono što je loše. Monasi, sa prijateljem monahom koji poseduje tih sedam kvaliteta treba se družiti, prijateljevati, biti u blizini, čak i ako vam kaže da idete.”

On je drag, mio i poštovan,
onaj ko savetuje i savete prima.
O važnome govori,
na zlo dugog ne navodi.

Ko takve osobine ima,
taj čovek ti je prijatelj,
dobronameran i saosećajan.
Čak i ako kaže da ideš,
ko želi prijatelja da ima,
sa takvime neka se združi.