Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN 1:140-149 Adhamma vagga

Anguttara nikāya 1:140-149

Adhamma vagga
Pogrešno učenje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


140. Monasi, oni među vama koji pogrešno učenje (Dhamma) predstavljaju kao pogrešno učenje, takvim postupcima donose mnogima korist, mnogima sreću, mnogima napredak; oni time donose korist i sreću kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo dobrih dela gomilaju i uzrok su učvršćivanju ovog dobrog učenja.

141. Monasi, oni među vama koji pravo učenje predstavljaju kao pravo učenje, takvim postupcima donose mnogima korist, mnogima sreću, mnogima napredak; oni time donose korist i sreću kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo dobrih dela gomilaju i uzrok su učvršćivanju ovog dobrog učenja.

142-149. Monasi, oni među vama koji pogrešnu praksu (vinaya) predstavljaju kao pogrešnu praksu… pravu praksu predstavljaju kao pravu praksu… ono što nije rekao Tathāgata predstavljaju kao ono što nije rekao Tathāgata… ono što jeste rekao Tathāgata predstavljaju kao ono što jeste rekao Tathāgata… ono što nije činio Tathāgata predstavljaju kao ono što nije činio Tathāgata… ono što jeste činio Tathāgata predstavljaju kao ono što jeste činio Tathāgata… ono što nije razjasnio Tathāgata predstavljaju kao ono što nije razjasnio Tathāgata… ono što jeste razjasnio Tathāgata predstavljaju kao ono što jeste razjasnio Tathāgata, takvim postupcima donose mnogima korist, mnogima sreću, mnogima napredak; oni time donose korist i sreću kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo dobrih dela gomilaju i uzrok su učvršćivanju ovog dobrog učenja.