Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN 1:21-30 Akammaniya vagga

Anguttara nikāya I.21-30

Akammaniya vagga
Neprilagodljivo


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Kraj Sāvatthija.

21. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar tako neprilagodljivu kao što je to neizvežban [1] um. Neizvežban um, monasi, zaista je jako neprilagodljiv.

22. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar tako prilagodljivu kao što je izvežban um. Izvežban um, monasi, zaista je jako prilagodljiv.

23. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao neizvežban um. Neizvežban um, monasi, zaista vodi ka velikom gubitku.

24. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom dobitku kao izvežban um. Izvežban um, monasi, zaista vodi ka velikom dobitku.

25. "Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao um koji je neizvežban i nejasan. Neizvežban i nejasan um, monasi, zaista vodi ka velikom gubitku."

26. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom dobitku kao um koji je izvežban i jasan. Izvežban i jasan um, monasi, zaista vodi ka velikom dobitku."

27. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka tako velikom gubitku kao um koji je neizvežban i retko korišćen. Neizvežban i retko korišćen um, monasi, zaista vodi ka velikom gubitku.

28.. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja vodi ka velikom dobitku kao um koji je izvežban i često korišćen. Izvežban i često korišćen um, monasi, zaista vodi ka velikom dobitku.

29. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja je toliko puna patnje kao što je to neizvežban i retko korišćen um. Neizvežban i retko korišćen um, monasi, prepun je patnje.

30. "Monasi, ne znam nijednu drugu stvar koja je toliko puna sreće kao što je to izvežban i često korišćen um. Izvežban i često korišćen um, monasi, prepun je sreće.


Beleška

[1] Putem meditacije. [Nazad]