Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:296-365

Ekadhamma pali
Jedna jedina stvar


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Prvi odeljak — Pathama vagga

296. Jedna jedina stvar, monasi, ako je razvijana, često uvežbavana, sigurno ka potpunom otrežnjenju, gašenju strasti, iskorenjivanju, smirenju, neposrednom znanju, probuđenju, utrnuću (nibbāna) vodi. Koja je to stvar? Podsećanje na vrline koje oličava Buda. Upravo ta jedna stvar, monasi, ako je razvijana, često uvežbavana, sigurno ka otrežnjenju, gašenju strasti, iskorenjivanju, smirenju, neposrednom znanju, probuđenju, utrnuću vodi.

297. Jedna jedina stvar, monasi, ako je razvijana, često uvežbavana, sigurno ka otrežnjenju, gašenju strasti, iskorenjivanju, smirenju, neposrednom znanju, probuđenju, utrnuću (nibbāna) vodi. Koja je to stvar? Podsećanje na vrline koje oličava učenje (Dhamma)… monaška zajednica (sangha)… moral (sila)… velikodušnost… božanstva… sabranost na udah i izdah… smrt… telo… stišanost. Upravo ta jedna stvar, monasi, ako je razvijana, često uvežbavana, sigurno ka otrežnjenju, gašenju strasti, iskorenjivanju, smirenju, neposrednom znanju, probuđenju, utrnuću vodi.


2. Drugi odeljak — Dutiya vagga

298. Zaista ne znam, monasi, nijednu drugu stvar zbog koje još nenastala štetna stanja uma (akusala dhamma) tako nastaju, a već nastala štetna stanja uma se tako umnožavaju kao što je to pogrešno razumevanje. U onome ko pogrešno razume, još nenastala štetna stanja uma nastaju, a već nastala štetna stanja uma se umnožavaju.

299. Zaista ne znam, monasi, nijednu drugu stvar zbog koje još nenastala korisna stanja uma (kusala dhamma) tako nastaju, a već nastala korisna stanja uma se tako umnožavaju kao što je to ispravno razumevanje. U onome ko ispravno razume, još nenastala korisna stanja uma nastaju, a već nastala korisna stanja uma se umnožavaju.

300. Zaista ne znam, monasi, nijednu drugu stvar zbog koje još nenastala korisna stanja uma tako ne nastaju, a već nastala povoljna stanja uma se tako smanjuju kao što je to pogrešno razumevanje. U onome ko pogrešno razume, još nenastala povoljna stanja uma ne nastaju, a već nastala povoljna stanja uma se smanjuju.

301. Zaista ne znam, monasi, nijednu drugu stvar zbog koje još nenastala štetna stanja uma tako ne nastaju, a već nastala nepovoljna stanja uma se tako ne umnožavaju kao što je to ispravno razumevanje. U onome ko ispravno razume, još nenastala štetna stanja uma ne nastaju, a već nastala štetna stanja uma se smanjuju.

302. Zaista ne znam, monasi, nijednu drugu stvar zbog koje još nenastalo pogrešno razumevanje tako nastaje, a već nastalo pogrešno razumevanje se tako umnožava kao što je to površno razmatranje. U onome ko površno razmatra, još nenastalo pogrešno razumevanje nastaje, a već nastalo pogrešno razumevanje se umnožava.

303. Zaista ne znam, monasi, nijednu drugu stvar zbog koje još nenastalo ispravno razumevanje tako nastaje, a već nastalo ispravno razumevanje se tako umnožava kao što je to pomno razmatranje. U onome ko pomno razmatra, još nenastalo ispravno razumevanje nastaje, a već nastalo ispravno razumevanje se umnožava.

304. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar zbog koje se bića posle sloma tela, posle smrti, ponovo rađaju u svetu patnje, u nesrećnom stanju, u nižem svetu, u čistilištu kao što je to pogrešno razumevanje. Bića sa pogrešnim razumevanjem, monasi, posle sloma tela, posle smrti, ponovo se rađaju u svetu patnje, u nesrećnom stanju, u nižem svetu, u čistilištu.

305. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar zbog koje se bića posle sloma tela, posle smrti, ponovo rađaju u srećnom svetu kao što je to ispravno razumevanje. Bića sa ispravnim razumevanjem, monasi, posle sloma tela, posle smrti, ponovo se rađaju u srećnom svetu.

306. Čovek vođen pogrešnim razumevanjem, šta god da telom, govorom ili mišlju preduzme i učini u skladu sa tim svojim pogrešnim razumevanjem, sve namere, težnje i odluke, svi ti njegovi izrazi volje (sankhara) vode do onoga što je nepovoljno, neprijatno, neprivlačno, štetno, bolno. A zašto je to tako? Zato što je njegovo razumevanje loše. Isto tako kao što kada se seme kumbe, seme kosatakija [1], seme gorkog krastavca položi u vlažnu zemlju, sve one materije koje upije iz tla doprinose njegovoj gorčini, kiselosti, bezukusnosti. A zašto je to tako? Zato što je seme loše. Isto tako, monasi, čovek sa pogrešnim razumevanjem, šta god da telom, govorom ili mišlju preduzme i učini u skladu sa tim svojim pogrešnim razumevanjem, sve namere, težnje i odluke, svi ti njegovi izrazi volje vode do onoga što je nepovoljno, neprijatno, neprivlačno, štetno, bolno.

307. Čovek vođen ispravnim razumevanjem, šta god da telom, govorom ili mišlju preduzme i učini u skladu sa tim svojim ispravnim razumevanjem, sve namere, težnje i odluke, svi ti njegovi izrazi volje vode do onoga što je povoljno, prijatno, privlačno, korisno, srećno. A zašto je to tako? Zato što je njegovo razumevanje ispravno. Isto tako kao što kada se seme šećerne trske, seme slatkog pirinča, seme grožđa položi u vlažnu zemlju, sve one materije koje upije iz tla doprinose njegovoj slasti, jestivosti, ukusnosti. A zašto je to tako? Zato što je seme dobro. Isto tako, monasi, čovek sa ispravnim razumevanjem, šta god da telom, govorom ili mišlju preduzme i učini u skladu sa tim svojim ispravno razumevanjem, sve namere, težnje i odluke, svi ti njegovi izrazi volje vode do onoga što je povoljno, prijatno, privlačno, korisno, srećno.


3. Treći odeljak — Tatiya vagga

308. Jedan čovek, monasi, u ovom svetu se rodivši, rađa se na štetu mnogih, na nesreću mnogih, na gubitak mnogih, na štetu i patnju kako ljudi tako i bogova. Koji je to čovek? Onaj sa pogrešnim razumevanjem, jer ima iskrivljen pogled. Odvrativši mnoge od dobrog učenja, on ih u lošem učenju učvršćuje. Upravo taj čovek, monasi, u ovom svetu se rodivši, rađa se na štetu mnogih, na nesreću mnogih, na gubitak mnogih, na štetu i patnju kako ljudi tako i bogova.

309. Jedan čovek, monasi, u ovom svetu se rodivši, rađa se na korist mnogih, na sreću mnogih, na dobitak mnogih, na korist i patnju kako ljudi tako i bogova. Koji je to čovek? Onaj sa ispravnim razumevanjem, jer ima neiskrivljen pogled. Odvrativši mnoge od lošeg učenja, on ih u dobrom učenju učvršćuje. Upravo taj čovek, monasi, u ovom svetu se rodivši, rađa se na korist mnogih, na sreću mnogih, na dobitak mnogih, na korist i patnju kako ljudi tako i bogova

310. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja je toliko vredna prekora kao što je to pogrešno razumevanje. Isticanje u pogrešnom razumevanju, monasi, vredno je prekora.

311. Ne znam, monasi, nijednog drugog čoveka koji je toliko doprineo šteti mnogih, nesreći mnogih, gubitku mnogih, šteti i patnji kako ljudi tako i bogova, kao što je to budala Makhali. I kao što bi, monasi, mreža postavljena na ušću reke doprinela povređivanju, patnji, nesreći i propasti mnogih riba, isto tako je, pretpostavljam, budala Makkhali "mreža za ljude", rođena na povređivanje, patnju, nesreću i propast mnogih bića.

312. Monasi, ko god da ohrabruje nekoga u loše izloženom učenju i disciplini (Dhamma-Vinaya) i ko god na takav put krene, mnogo loših dela gomila. Zbog čega? Zbog loše izloženog učenja.

313. Monasi, ko god da ohrabruje nekoga u dobro izloženom učenju i disciplini i ko god na takav put krene, mnogo dobrih dela gomila. Zbog čega? Zbog dobro izloženog učenja.

314. Monasi, ko god da daruje asketu što loše izlaže učenje i disciplinu, onaj ko dar daje bi trebalo da zna pravu meru davanja, a ne onaj ko dar prima. Zbog čega? Zbog loše izloženog učenja.

315. Monasi, ko god da daruje asketu što dobro izlaže učenje i disciplinu, onaj ko dar prima bi trebalo da zna pravu meru davanja, a ne onaj ko dar daje. Zbog čega? Zbog dobro izloženog učenja. [2]

316. Monasi, ko god da je marljiv u loše izlaženom učenju i disciplini, u patnji boravi. Zbog čega? Zbog loše izloženog učenja.

317. Monasi, ko god da je lenj u dobro izloženom učenju i disciplin, u patnji boravi. Zbog čega? Zbog dobro izloženog učenja.

318. Monasi, ko god da je lenj u loše izlaženom učenju i disciplini, u sreći boravi. Zbog čega? Zbog loše izloženog učenja.

319. Monasi, ko god da je marljiv u dobro izloženom učenju i disciplin, u sreći boravi. Zbog čega? Zbog dobro izloženog učenja.

320. Isto kao što, monasi, i najmanja količina izmeta zaudara, isto tako ne hvalim ni najmanju količinu bivanja (u krugu samsare), čak ni za trenutak.

321. Isto kao što, monasi, i najmanja količina mokraće zaudara… i najmanja količina pljuvačke zaudara… i najmanja količina krvi zaudara, isto tako ne hvalim ni najmanju količinu bivanja (u krugu samsare), čak ni za trenutak.


4. Četvrti odeljak — Ćatuttha vagga

322. Kao što je, monasi, na ovom indijskom poluostrvu (Đambudīpa) [3] malo senovitih gajeva, šuma, prijatnih mesta, divnih jezera, a mnogo više brdovitog zemljišta, reka koje je teško preći, zabiti, planina, isto tako je, monasi, malo bića koja se rađaju na tlu; dok je mnogo više onih koja se rađaju u vodi.

323. …Isto tako je, monasi, bića koja se preporode među ljudima malo, dok je mnogo više onih koja se preporode negde drugde, a ne među ljudima.

…Isto tako je, monasi, malo bića koja se u središnjim pokrajinama preporađaju, do kje mnogo više onih koja se preporode u graničnim pokrajinama, među ko zna kojim varvarima.

324. …Isto tako je, monasi, malo bića koja su mudra, razborita, oštrog uma, sposobna da razumeju značenje onoga što je dobro rečeno i onoga što je loše rečeno; dok je mnogo više onih koja su glupa, nerazborita, tupog uma, nesposobna da razumeju značenje onoga što je dobro rečeno i onoga što je loše rečeno.

325. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se obdarena plemenitim okom mudrosti; dok je mnogo više onih koja se obuzeta neznanjem, pometena.

326. …Isto tako je, monasi, malo bića koja imaju priliku da vide Tathāgatu; dok je mnogo više onih koja nemaju priliku da vide Tathāgatu.

327. …Isto tako je, monasi, malo bića koja imaju priliku da čuju učenje i praksu (Dhamma-Vinaya) koju je objavio Tathāgata; dok je mnogo više onih koja nemaju priliku da čuju učenje i disciplinu koju je objavio Tathāgata.

328. …Isto tako je, monasi, malo bića koja saslušaju učenje i onda ga zapamte, dok je mnogo više onih koja saslušaju učenje i onda na njega zaborave.

329. …Isto tako je, monasi, malo bića koja istražuju značenje učenja, dok je mnogo više onih koja ga istražuju značenje učenja.

330. …Isto tako je, monasi, malo bića koja, razumevši učenje i njegovo značenje, deluju u skladu sa tim, dok je mnogo više onih koja, razumevši učenje i njegovo značenje, ne deluju u skladu sa tim.

331. …Isto tako je, monasi, malo bića koja, u situaciji koja bi trebalo da ih podstakne, bivaju podstaknuti (da idu putem učenja) [4], dok je mnogo više onih koja, u situaciji koja bi trebalo da ih podstakne, ne budu podstaknuti.

332. …Isto tako je, monasi, malo bića koja, podstaknuta, ulažu istinski napor, dok je mnogo više onih koja, podstaknuta, ne ulažu istinski napor.

333. …Isto tako je, monasi, malo bića koja dostižu koncentraciju, dostižu fokusiranost (cittassekaggata) uzimajući odricanje kao svoj oslonac, dok je mnogo više onih koja ne dostižu koncentraciju, ne dostižu fokusiranost uzimajući odricanje kao svoj oslonac,

334. …Isto tako je, monasi, malo bića dobijaju mnogo dobre hrane i ukusa, dok je mnogo više onih koja ne dobijaju mnogo dobre hrane i ukusa, među onima koji da bi živeli sakupljaju hranu u svoju prosjačku zdelu.

335. …Isto tako je, monasi, malo bića koja razumeju značenje, koja osećaju ukus Dhamme, osećaju ukus slobode, dok je mnogo više onih koja ne razumeju značenje, koja ne osećaju ukus Dhamme, ne osećaju ukus slobode. Zato, monasi, ovako bi trebalo vežbati: "Bićemo oni koji razumeju značenje, koji osećaju ukus Dhamme, osećaju ukus slobode." Tako bi, monasi, sebe trebalo da vežbate.

336-338. Kao što je, monasi, na ovom indijskom poluostrvu malo senovitih gajeva, šuma, prijatnih mesta, divnih jezera, a mnogo više brdovitog zemljišta, reka koje je teško preći, zabiti, planina, isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla kao ljudi, i rađaju kao ljudi, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla kao ljudi, rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.

339-341. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla kao ljudi, rađaju kao božanstva, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla kao ljudi, rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.

342-344. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla kao božanstva, i rađaju kao božanstva, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla kao božanstva, rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.

345-347. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla kao božanstva, rađaju kao ljudi, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla kao božanstva, rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.

348-350. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla u čistilištu, rađaju kao ljudi, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla u čistilištu, i rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.

351-353. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla u čistilištu, rađaju kao božanstva, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla u čistilištu, i rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.

354-356. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla kao životinje, rađaju kao ljudi, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla kao životinje, rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.

357-359. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla kao životinje, rađaju kao božanstva, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla kao životinje, rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.

360-362. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla kao duhovi, rađaju kao ljudi, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla kao duhovi, rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.

363-365. …Isto tako je, monasi, malo bića koja se, pošto su umrla kao duhovi, rađaju kao božanstva, dok je mnogo više onih koja se, pošto su umrla kao duhovi, rađaju u čistilištu… rađaju u životinjskoj materici… rađaju u svetu duhova.


Beleške

[1] Nimba je vrsta drveta, kosataki vrsta puzavice. Obe biljke imaju gorak plod. [Natrag]

[2] Kada Dhammu podučava iskvaren monah, koji ima nezasite želje, te otuda hvali darove koje dobija ne bi li dobio još više, tada mudri darodavci treba da znaju pravu meru darova koje će mu dati. Inače će on vođen pohlepom prihvatiti sve što mu se ponudi, navodno iz mislosrđa prema darovateljima. Potpuno je suprotna situacija sa obuzdanim monahom koji izlaže Dhammu, jer će on znati pravu meru i uzeti samo ono što mu je zaista potrebno, trudeći se ujedno da ne bude prevelik teret darovateljima.

O ovakvom monahu govore i poznati stihovi iz Dhammapade (strofa 49, videti i komentar)

"Kao što pčela uzme nektar
i odleti sa cveta ne pokvarivši mu ni boju ni miris,  
isto tako i ćutljivi mudrac treba da,
proseći hranu, kroz selo prođe." [Natrag]

[3] "Ostrvo drveta đambu" (ružina jabuka, Syzygium jambos), stari naziv za Indiju, jedan od četiri kontinenta prema geografiji starih Indijaca, smešten južno od osovine sveta, planine Meru. (Himalaji). Inače, đambu je drvo iz porodice mirte, raste nekad i kao žbun, a dostiže visinu i do 30 metara. Guste je krošnje, slatkog ploda i živi preko 100 godina. [Natrag]

[4] Reč je o samvegi, onom osećaju koji se u mladom Siddhatthi javio kada je prvi put ugledao starog, bolesnog i mrtvog čoveka. Termin samvega zapravo pokriva čitav spektar značenja: šok, pometenost, iznenadni uvid u besmislenost dotadašnjeg načina života, samoprekor što smo dopustili sebi da straćimo deo svog života na takav način i na kraju osećaj neodložnosti, koji nas inspiriše da se što pre upustimo u duhovno traganje. [Natrag]