Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:152-163

Santhāra vaggo
Srdačan pozdrav


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


152. Monasi, postoje dva srdačna pozdrava (santhārā). Koja dva? Pozdrav materijalnim stvarima i pozdrav Dhammom. To su, monasi, dva pozdrava. Između ta dva, monasi, veći je pozdrav Dhammom.

153. Monasi, postoje dve predusretljivosti (patisanthārā). Koje dve? Predusretljivost materijalnim stvarima i predusretljivost Dhammom. To su, monasi, dve dobrodošlice. Između te dve, monasi, veća je dobrodošlica Dhammom.

154. Monasi, postoje dve želje (esanā). Koje dve? Želja za materijalnim stvarima i želja za Dhammom. To su, monasi, dve želje. Između te dve, monasi, veća je želja za Dhammom.

155. Monasi, postoje dva traganja (pariyesanā). Koja dva? Traganje za materijalnim stvarima i traganje za Dhammom. To su, monasi, dva traganja. Između ta dva, monasi, veće je traganje za Dhammom.

156. Monasi, postoje dve težnje (pariyetthiyo). Koje dve? Težnja za materijalnim stvarima i težnja za Dhammom. To su, monasi, dve težnje. Između te dve, monasi, veća je težnja za Dhammom.

157. Monasi, postoje dva poštovanja (pūđā). Koja dva? Poštovanje prema materijalnim stvarima i poštovanje prema Dhammi. To su, monasi, dva poštovanja. Između ta dva, monasi, veće je poštovanje prema Dhammi.

158. Monasi, postoje dva velika poklona (ātitheyyāni). Koja dva? Veliki poklon materijalnih stvari i veliki poklon Dhamme. To su, monasi, dva velika poklona. Između ta dva, monasi, veći je veliki dar Dhamme.

159. Monasi, postoje dve moći (iddhiyo). Koje dve? Moć materijalnih stvari i moć Dhamme. To su, monasi, dve moći. Između te dve, monasi, veća je moć Dhamme.

160. Monasi, postoje dva rasta (vuddhiyo). Koja dva? Rast u materijalnim stvarima i rast u Dhammi. To su, monasi, dva rasta. Između ta dva, monasi, veći je rast u Dhammi.

161. Monasi, postoje dve dragocenosti (ratanāni). Koje dve? Dragocenost materijalnih stvari i dragocenost Dhamme. To su, monasi, dve dragocenosti. Između te dve, monasi, veća je dragocenost Dhamme.

162. Monasi, postoje dve akumulacije (sannićayā). Koje dve? Akumulacija materijalnih stvari i akumulacija Dhamme. To su, monasi, dve akumulacije. Između te dve, monasi, veća je akumulacija Dhamme.

163. Monasi, postoje dva obilja (vepullāni). Koja dva? Obilje materijalnih stvari i obilje Dhamme. To su, monasi, dva obilja. Između ta dva, monasi, veće je obilje Dhamme.


Zahvaljujem se Ađan Yuttadhammu za pomoć pri prevođenju.