Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:191-200

Akusalapeyyāla
Ponavljanje o štetnom


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


191-200. Dve su, monasi, stvari štetne… Dve su, monasi, stvari korisne… Dve su, monasi, stvari za osudu… Dve su, monasi, stvari za pohvalu… Dve stvari, monasi, izazivaju patnju… Dve stvari, monasi, izazivaju sreću… Dvema je stvarima, monasi, plod bolan… Dvema je stvarima, monasi, plod prijatan… Dve stvari, monasi, donose veliku patnju… Dve stvari, monasi, donose slobodu od patnje. Koje dve? Odsustvo besa i ozlojeđenosti… odsustvo dvoličnosti i zlobe… odsustvo ljubomore i tvrdičluka… odsustvo obmane i izdaje… stid i zazor od lošeg. Te dve stvari, monasi, donose slobodu od patnje.